Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n176 N Какво да правя, ако зеленият индикатор на захранването свети, но екранът ми не се включва? ❑ ❑ Натиснете клавишите Alt+F4 няколко пъти, за да затворите приложението. Възможно е да е възникнала грешка в приложението. Ако бутоните Alt+F4 не функционират, щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и Рестартиране, за да рестартиране компютъра. ❑ Ако компютърът не се рестартира, натиснете бутоните Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона ❑ Изключване и изберете Рестартиране. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Рестартиране. Ако тази процедура не работи, натиснете и задръжте бутона на захранването за повече от четири секунди, за да изключите компютъра. Изключете адаптера за променлив ток и оставете компютъра за около 5 минути. След това свържете адаптера за променлив ток с компютъра и го включете отново. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни.

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n177 N Какво трябва да направя, ако компютърът ми или софтуерът спрат да отговарят? ❑ ❑ ❑ ❑ Ако компютърът спре да отговаря докато работи приложение, натиснете клавишите Alt+F4, за да затворите приложението. Ако бутоните Alt+F4 не работят, щракнете върху Старт и върху бутона Изключване, за да изключите компютъра. Ако компютърът не се изключва, натиснете бутоните Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху бутона Изключване. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Изключване. Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ❑ ❑ ❑ ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни. Изключете адаптера за променлив ток и махнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете адаптера за променлив ток и след това натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите. Опитайте да преинсталирате софтуера. Свържете се с производителя на софтуера или с посоченото лице за техническа поддръжка.