Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване n184 N Как мога да намаля обема на дяла за възстановяване? Вграденото запаметяващо устройство съдържа дял за възстановяване, където се съхраняват данни за възстановяване на системата. Ако вашият компютър съдържа твърдотелен диск, може да искате да намалите до минимум дяла за възстановяване, като отстраните тези данни. 1 Поставете носителя за възстановяване в оптичното дисково устройство, докато компютърът е в нормален режим, изключете компютъра и след това го включете отново. ! Използвайте създадените при доставката на компютъра носители за възстановяване. ✍ Ако използвате външно оптично дисково устройство (не е доставено в комплекта), рестартирайте компютъра и натиснете бутон F11 няколко пъти, когато се появи логото VAIO. 2 Натиснете бутона M или m, за да изберете VAIO Care Rescue, и след това натиснете бутона Enter. 3 Щракнете върху Tools и Start advanced recovery wizard. ✍ Когато се изведе съобщението Do you need to rescue data?, направете резервно копие на данните, ако е необходимо. 4 Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи прозорецът Select recovery type. 5 Изберете Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Следвайте инструкциите на екрана. ! Гореописаната процедура извършва възстановяване на системата. Приложенията и данните, които сте въвели в запаметяващото устройство преди отстраняването на данните за възстановяване на системата, ще бъдат загубени. След като сте отстранили данните за възстановяване на системата, ще ви е необходим носител за възстановяване за на системата на по-късен етап.

Отстраняване на неизправности > Батерия n185 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? Можете да проверите индикатора за зареждане за статуса на заряда на батерията. Вижте Зареждане на батерията (стр. 24) за повече информация. Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан към електрически контакт чрез адаптера за променлив ток, компютърът се захранва от електрическия контакт дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? Заредете батерията, когато: ❑ Зарядът на батерията е изчерпан и индикаторът на захранването и индикаторът за зареждане мигат. ❑ Не сте използвали батерията за дълъг период от време. Кога трябва да сменя батерията? Когато батерията достигне края на експлоатационния си живот се показва съобщение да я смените. Можете да проверите капацитета за зареждане на батерията чрез функцията Battery на VAIO Control Center. Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, загряването на батерията, докато компютърът се захранва от нея, е нормално явление.