Views
2 weeks ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Батерия n186 N Може ли компютърът да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията? Компютърът може да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията, но някои програми и периферни устройства забраняват на системата да превключва към този режим. Ако използвате програма, която пречи на системата да влезе в режим на хибернация, запазвайте данните се често, за да предотвратите загубата на информация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 30) за информация как можете да активирате ръчно режима на хибернация. Как мога да запазя енергията на батерията, когато компютърът е в режим на неактивност? Функцията за събуждане на LAN контролера на компютъра е активирана към момента на доставка. За да се запазва енергията на батерията, докато компютърът е в режим на заспиване, трябва да деактивирате тази функция. Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел, Хардуер и звук и Диспечер на устройства. 2 Щракнете двукратно върху мрежовите адаптери и върху Мрежова връзка Gigabit. 3 Щракнете върху раздела за настройки за управление на захранването и махнете отметката, която позволява на устройството да събуди компютъра. 4 Щракнете върху OK. Защо не мога напълно да заредя батерията? Активирана е функция за грижи към батерията с цел удължаване на експлоатационния й цикъл в VAIO Control Center. Проверете настройките във VAIO Control Center.

Отстраняване на неизправности > Батерия n187 N Какво трябва да направя, ако докато компютърът влиза в режим на хибернация, изскочи съобщение за несъвместимост или неправилна инсталация? ❑ ❑ Този проблем може да се дължи на неправилно поставена батерия. За да решите проблема, изключете компютъра и извадете батерията. След това поставете отново батерията в компютъра. За повече информация вж. Поставяне/Изваждане на батерията (стр. 20). Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, означава, че поставената батерия е несъвместима. Отстранете батерията и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкия център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5).