Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n188 N Вградена камера Защо екранът за преглед не показва изображения или показва изображения с ниско качество? ❑ ❑ ❑ Вградената камера не може да бъде споделена между няколко приложения. Затворете текущото приложение, преди да отворите друго. В екрана за преглед може да се наблюдава шум, например хоризонтални ивици, когато наблюдавате бързодвижещ се обект. Това е нормално и не представлява неизправност. Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра. Защо заснетите изображения са с лошо качество? ❑ ❑ ❑ Изображенията, заснети под флуоресцентна светлина, може да показват отражения на светлината. Тъмните дялове в заснетите изображения може да се появяват като шум. Ако защитното покритие на лещите е замърсено, няма да можете да направите ясна снимка. Почистете покритието. Вижте Вградена камера (стр. 161). Какво трябва да направя, ако заснетите изображения са с пропуснати кадри и прекъсване на звука? ❑ ❑ ❑ Настройките на ефектите на софтуерното приложение може да доведат до изпускане на кадри. Вж. помощния файл в софтуерното приложение за повече информация. Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от приложенията, които не използвате в момента. Функцията за управление на захранването на компютъра може да е активна. Проверете производителността на централния процесор.

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n189 N Какво трябва да направя, ако при възпроизвеждане на видео се наблюдават пропуснати кадри, докато компютърът се захранва от батерията? Батерията е на изчерпване. Свържете компютъра към електрически контакт. Какво трябва да направя, ако се наблюдава трептене в заснетите изображения? Този проблем възниква, когато използвате видеокамерата при флуоресцентно осветление, поради несъответствието между честотата на осветлението и скоростта на затвора. За да намалите трептенето, променете ориентацията на видеокамерата или променете яркостта на изображенията. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене. Защо видеосигналът от вградената видеокамера прекъсва за секунди? Видео сигналът може да се прекъсне за няколко секунди, ако: ❑ се използва клавишна комбинация с клавиша Fn. ❑ се увеличи натоварването на централния процесор. Това е нормално и не представлява неизправност. Какво трябва да направя, ако работата на компютъра стане нестабилна, когато той превключи към режим на пестене на електроенергия, докато вградената камера се използва? Ако компютърът автоматично влезе в режим на заспиване или на хибернация, сменете съответната настройка на режима на пестене на електроенергия. За да смените настройките, вижте Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 29).