Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Безжичен WAN n194 N Безжичен WAN Какво да правя, ако не мога да се свържа към безжичен WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена. Уверете се, че SIM картата разрешава данни 3G и е активирана от телекомуникационния оператор. При поставяне на SIM картата, спазвайте процедурата в Поставяне на SIM карта (стр. 74). Необходимо е областта да бъде в покритието на мобилната телефонна мрежа. Свържете се с мрежовия доставчик за информация относно мрежовото покритие. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Уверете се, че превключвателя в близост до Wireless WAN е установен в позиция On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че името на точката за достъп (APN) е правилно конфигурирано в софтуера за управление на връзката. В противен случай се свържете с телеком оператора, за да получите правилно име на точка за достъп - APN, което да използвате. Вижте включения в софтуера за управление на връзката помощен файл за повече информация относно APN конфигурацията. Проверете дали софтуера за управление на връзката разпознава успешно модема за безжичен WAN. Възможно е да измине известно време до разпознаването на модема за безжичен WAN. ✍ За повече информация, относно функцията за безжична WAN, посетете уебсайта за поддръжка на VAIO.

Отстраняване на неизправности > Bluetooth технология n195 N Bluetooth технология Какво да правя, ако други Bluetooth устройства не могат да открият компютъра? ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се че и при двете устройства функцията Bluetooth е активирана. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Не можете да използвате функцията за Bluetooth комуникация, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия. Върнете се в нормален режим на работа на компютъра, след което включете превключвателя WIRELESS. Възможно е компютърът и устройството е да са прекалено отдалечени. Безжичната Bluetooth технология работи най-добре, когато устройствата са в рамките на 10 метра едно от друго. Какво да правя, ако не мога да намеря Bluetooth устройствата, с които искам да комуникирам? ❑ ❑ ❑ Проверете дали функцията Bluetooth на устройството, с което искате да комуникирате, е включена. Вж. ръководството на другото устройство за повече информация. Ако устройството, с което искате да комуникирате, вече комуникира с друго Bluetooth устройство, възможно е то да не може да намери или да не може да комуникира с компютъра. За да е възможна комуникация на Bluetooth устройства с компютъра, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на Bluetooth устройството и щракнете върху Настройки на Bluetooth. 3 Щракнете върху Опции и изберете Позволи на устройства с Bluetooth да намират този компютър.