Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n202 N Какво да правя, ако не мога да запиша информация на Blu-ray Disc носител или моят компютър стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc? ❑ ❑ Проверете дали оптичното дисково устройство поддържа работа с Blu-ray Disc носители. За възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители със защитени авторски права трябва да актуализирате AACS кода. Ако се изведе съобщение, което ви предупреждава да актуализирате AACS кода, направете актуализация. ❑ ! Компютърът ви трябва да е свързан към интернет, за да можете актуализирате AACS кода. Възможно е да не можете да възпроизведете съдържанието на някой Blu-ray Disc на вашия компютър или компютърът да стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc. За да възпроизведете нормално това съдържание, изтеглете и инсталирайте последната актуализация за WinDVD BD, като използвате VAIO Update. За информация как да използвате VAIO Update, вижте Актуализиране на компютъра (стр. 31). Какво да правя, ако не мога да запиша информация на CD носител? ❑ ❑ Уверете се, че няма стартирано софтуерно приложение нито има такова, което да се стартира автоматично, дори и скрийнсейвър. Ако използвате CD-R/RW диск със залепен етикет, сменете го с диск без етикет. Използването на дискове със залепени етикети може да доведе до грешка при запис или до повреда. Какво да правя, ако не мога да запиша информация на DVD носител? ❑ ❑ Уверете се, че използвате подходящ записваем DVD носител. Проверете какъв DVD формат е съвместим с оптичното дисково устройство. Някои марки DVD записваеми носители е възможно да не работят.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n203 N Защо не мога да запиша информация на носител Blu-ray Disc? ❑ ❑ Проверете дали вашето оптично дисково устройство поддържа функция за запис върху Blu-ray Disc. Носител BD-R Disc не е презаписваем. Не можете да добавяте или изтривате данни от носител BD-R Disc. Какво трябва да направя, ако устройството за външен оптичен диск не работи правилно? Уверете се, че устройството за външен оптичен диск е свързано към източник на променлив ток и USB порт на компютъра. Ако не е свързано, устройството с външен оптичен диск може да работи неправилно.