Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Тъчпад n212 N Тъчпад Какво да правя, ако тъчпадът ми не работи? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Може да сте деактивирали тъчпада, преди да сте свързали мишка към компютъра. Вижте Използване на тъчпада (стр. 38). Проверете дали към компютъра е свързана мишка. Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете клавишите Alt+F4, за да затворите приложението. Ако клавиши Alt+F4 не работят, натиснете клавиш Windows веднъж и след това бутон , няколко пъти, изберете Рестартиране с бутон M или m и натиснете клавиш Enter, за да рестартирате компютъра. Ако компютърът не рестартира, натиснете бутоните Ctrl+Alt+Delete, изберете стрелката до бутона Изключване с бутони m и ,, натиснете клавиша Enter, изберете Рестартиране с бутони M или m и натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни.

Отстраняване на неизправности > Клавиатура n213 N Клавиатура Какво да правя, ако конфигурацията на клавиатурата е неправилна? Езиковата подредба на клавиатурата на компютъра е посочена на опаковъчната кутия. Ако изберете различна регионална клавиатура при завършване на настройката на Windows, клавишната комбинация няма да съвпада. За да промените конфигурацията на клавиатурата, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Часовник, език и регион и след това изберете Промяна на клавиатури или на други методи за въвеждане в Регион и език. 3 Щракнете върху Смяна на клавиатурите в панела Клавиатури и езици. 4 Сменете настройката по желание. Какво да правя, ако не мога да въведа определени знаци с клавиатурата? Ако не можете да въведете U, I, O, P, J, K, L, M, е възможно Num Lk да е активиран. Проверете дали свети индикаторът за Num lock. Ако индикаторът за Num lock свети, натиснете клавиша Num Lk, за да го изключите, преди да въведете тези знаци.

 • Page 1 and 2:

  N Ръководство за по

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Надстройка на к

 • Page 5 and 6:

  Преди употреба > Ка

 • Page 7 and 8:

  Преди употреба > Ка

 • Page 9 and 10:

  Преди употреба > Съ

 • Page 11 and 12:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 13 and 14:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 15 and 16:

  Първи стъпки > Мест

 • Page 17 and 18:

  Първи стъпки > Инфо

 • Page 19 and 20:

  Първи стъпки > Свър

 • Page 21 and 22:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 23 and 24:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 25 and 26:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 27 and 28:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 29 and 30:

  Първи стъпки > Изпо

 • Page 31 and 32:

  Първи стъпки > Подд

 • Page 33 and 34:

  Първи стъпки > Подд

 • Page 35 and 36:

  Използване на VAIO ко

 • Page 37 and 38:

  Използване на VAIO ко

 • Page 39 and 40:

  Използване на VAIO ко

 • Page 41 and 42:

  Използване на VAIO ко

 • Page 43 and 44:

  Използване на VAIO ко

 • Page 45 and 46:

  Използване на VAIO ко

 • Page 47 and 48:

  Използване на VAIO ко

 • Page 49 and 50:

  Използване на VAIO ко

 • Page 51 and 52:

  Използване на VAIO ко

 • Page 53 and 54:

  Използване на VAIO ко

 • Page 55 and 56:

  Използване на VAIO ко

 • Page 57 and 58:

  Използване на VAIO ко

 • Page 59 and 60:

  Използване на VAIO ко

 • Page 61 and 62:

  Използване на VAIO ко

 • Page 63 and 64:

  Използване на VAIO ко

 • Page 65 and 66:

  Използване на VAIO ко

 • Page 67 and 68:

  Използване на VAIO ко

 • Page 69 and 70:

  Използване на VAIO ко

 • Page 71 and 72:

  Използване на VAIO ко

 • Page 73 and 74:

  Използване на VAIO ко

 • Page 75 and 76:

  Използване на VAIO ко

 • Page 77 and 78:

  Използване на VAIO ко

 • Page 79 and 80:

  Използване на VAIO ко

 • Page 81 and 82:

  Използване на VAIO ко

 • Page 83 and 84:

  Използване на VAIO ко

 • Page 85 and 86:

  Използване на VAIO ко

 • Page 87 and 88:

  Използване на VAIO ко

 • Page 89 and 90:

  Използване на VAIO ко

 • Page 91 and 92:

  Използване на VAIO ко

 • Page 93 and 94:

  Използване на VAIO ко

 • Page 95 and 96:

  Използване на VAIO ко

 • Page 97 and 98:

  Използване на VAIO ко

 • Page 99 and 100:

  Използване на VAIO ко

 • Page 101 and 102:

  Използване на пери

 • Page 103 and 104:

  Използване на пери

 • Page 105 and 106:

  Използване на пери

 • Page 107 and 108:

  Използване на пери

 • Page 109 and 110:

  Използване на пери

 • Page 111 and 112:

  Използване на пери

 • Page 113 and 114:

  Използване на пери

 • Page 115 and 116:

  Използване на пери

 • Page 117 and 118:

  Използване на пери

 • Page 119 and 120:

  Използване на пери

 • Page 121 and 122:

  Използване на пери

 • Page 123 and 124:

  Използване на пери

 • Page 125 and 126:

  Използване на пери

 • Page 127 and 128:

  Използване на пери

 • Page 129 and 130:

  Използване на пери

 • Page 131 and 132:

  Използване на пери

 • Page 133 and 134:

  Използване на пери

 • Page 135 and 136:

  Персонализиране на

 • Page 137 and 138:

  Персонализиране на

 • Page 139 and 140:

  Персонализиране на

 • Page 141 and 142:

  Персонализиране на

 • Page 143 and 144:

  Персонализиране на

 • Page 145 and 146:

  Персонализиране на

 • Page 147 and 148:

  Персонализиране на

 • Page 149 and 150:

  Персонализиране на

 • Page 151 and 152:

  Надстройка на комп

 • Page 153 and 154:

  Надстройка на комп

 • Page 155 and 156:

  Надстройка на комп

 • Page 157 and 158:

  Надстройка на комп

 • Page 159 and 160:

  Предпазни мерки > И

 • Page 161 and 162: Предпазни мерки > И
 • Page 163 and 164: Предпазни мерки > Р
 • Page 165 and 166: Предпазни мерки > И
 • Page 167 and 168: Предпазни мерки > Р
 • Page 169 and 170: Предпазни мерки > Р
 • Page 171 and 172: Предпазни мерки > И
 • Page 173 and 174: Отстраняване на не
 • Page 175 and 176: Отстраняване на не
 • Page 177 and 178: Отстраняване на не
 • Page 179 and 180: Отстраняване на не
 • Page 181 and 182: Отстраняване на не
 • Page 183 and 184: Отстраняване на не
 • Page 185 and 186: Отстраняване на не
 • Page 187 and 188: Отстраняване на не
 • Page 189 and 190: Отстраняване на не
 • Page 191 and 192: Отстраняване на не
 • Page 193 and 194: Отстраняване на не
 • Page 195 and 196: Отстраняване на не
 • Page 197 and 198: Отстраняване на не
 • Page 199 and 200: Отстраняване на не
 • Page 201 and 202: Отстраняване на не
 • Page 203 and 204: Отстраняване на не
 • Page 205 and 206: Отстраняване на не
 • Page 207 and 208: Отстраняване на не
 • Page 209 and 210: Отстраняване на не
 • Page 211: Отстраняване на не
 • Page 215 and 216: Отстраняване на не
 • Page 217 and 218: Отстраняване на не
 • Page 219 and 220: Отстраняване на не
 • Page 221 and 222: Търговски марки > n22
 • Page 223 and 224: Забележка > n223 N Заб