Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 24 N Зареждане на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Зареждане на батерията 1 Поставете батерията. 2 Свържете компютъра към електрически контакт чрез адаптера за променлив ток. Индикаторът за зареждане свети, докато батерията се зарежда. Когато батерията се зареди почти до избраното от вас максимално ниво на заряд, индикаторът за зареждане изгасва. Индикатор за статус на зареждане Свети оранжево Мига заедно със зеления индикатор на захранването Мига заедно с оранжевия индикатор на захранването Примигва бързо с оранжева светлина Значение Батерията се зарежда. Батерията е на изчерпване. (Нормален режим) Батерията е на изчерпване. (Режим на заспиване) Възникнала е грешка с батерията поради изчерпана или незаключена батерия. ! Заредете батерията според указанията в това ръководство за първо зареждане на батерията.

Първи стъпки > Използване на батерията n 25 N ✍ Батерията трябва да остава в компютъра, когато той е пряко свързан към източник на променливотоково захранване. Батерията продължава да се зарежда, докато използвате компютъра. Когато зарядът на батерията е на изчерпване и двата индикатора – индикаторът за зареждане и индикаторът на захранването мигат, трябва или да свържете адаптера за променлив ток към електрически контакт, за да заредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия. Вашият компютър е доставен с литиево-йонна батерия и може да се презарежда по всяко време. Зареждането на частично разредена батерия не оказва влияние върху експлоатационния й цикъл. При някои програми или периферни устройства, които се използват, компютърът може да не превключи към режим на хибернация дори ако зарядът на батерията е нисък. За да избегнете загуба на данни при захранване на компютъра от батерията, трябва често да запаметявате информацията си и да активирате ръчно режим за управление на захранването, например режим на заспиване или режим на хибернация. Ако зарядът на батерията се изразходи, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапаметени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запаметявате своята информация.