Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 30 N Използване на режима на заспиване Активиране на режим на заспиване Щракнете върху Старт, стрелката Връщане към нормален режим ❑ ❑ Натиснете произволен клавиш. Натиснете бутона на захранването на компютъра. до бутона Изключване и Заспиване. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. Ще загубите всички незапазени данни. Използване на режим на хибернация Активиране на режим на хибернация Натиснете клавишите Fn+F12. Алтернативно, можете да щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и Хибернация. ! Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването. Връщане към нормален режим Натиснете бутона на захранването. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.

Първи стъпки > Поддържане на компютъра в оптимално състояние n 31 N Поддържане на компютъра в оптимално състояние Актуализиране на компютъра Актуализирайте своя компютър VAIO чрез описания по-долу приложен софтуер, за да подобрите ефективността, защитата и функционалността на компютъра. VAIO Update изпраща автоматични уведомявания за новите налични в Интернет актуализации и ги изтегля и инсталира. ❑ Windows Update Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update и следвайте екранните инструкции. ❑ VAIO Update 5 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Update 5 и следвайте екранните инструкции. ! Компютърът трябва да е свързан към интернет, за да можете да изтеглите актуализациите.