Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 54 N За да извадите “Memory Stick” ! Не изваждайте носителя “Memory Stick”, докато индикаторът за достъп до носител свети. В противен случай, може да загубите информация. Зареждането на големи обеми от данни може да отнеме известно време, затова се уверете, че индикаторът не свети, преди да извадите носителя “Memory Stick”. 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Проверете дали индикаторът за достъп на медии е изключен. 3 Натиснете “Memory Stick” по посока на компютъра и освободете. Носителят “Memory Stick” се изважда. 4 Издърпайте носителя “Memory Stick” от слота. ! Изваждайте внимателно носителя “Memory Stick”, за да не изскочи внезапно.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 55 N Форматиране на “Memory Stick” За да форматирате носителя “Memory Stick” Носителят “Memory Stick” е форматиран по подразбиране и е готов за използване. Ако желаете да форматирате повторно носителя чрез компютъра, следвайте тези стъпки. ! Използвайте устройство, предназначено за форматиране на носителя, което да поддържа носител “Memory Stick”, когато форматирате носителя. Форматирането на носителя “Memory Stick” изтрива всички данни в него. Преди да форматирате носителя, се уверете, че в него няма ценна информация. Не изваждайте носителя “Memory Stick” от слота по време на форматиране. Това може да доведе до неизправност. 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място. 3 Щракнете върху Старт и Компютър. 4 Щракнете с десен бутон върху иконата на носителя “Memory Stick” и изберете Форматиране. 5 Щракнете върху Възстанови настройките по подразбиране. ! Размерът на единицата за заделяне и файловата система може да се променят. Не избирайте NTFS от падащия списък Файлова система, тъй като това може да доведе до неизправност. ✍ Процесът по форматиране ще завърши по-бързо, ако изберете Бързо форматиране в Опции на форматиране.