Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 64 N За да извадите SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Проверете дали индикаторът за достъп на медии е изключен. 3 Натиснете SD картата към компютъра и освободете. SD картата ще се извади. 4 Издърпайте SD картата от слота.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 65 N Бележки за използване на карти с памет Общи бележки за използване на карта с памет ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте карти с памет, които са съвместими със стандартите, поддържани от вашия компютър. Винаги дръжте носителя карта с памет с правилно ориентирана стрелка, докато го поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или носителя, не вкарвайте картата с памет със сила в слота, ако носителят не влиза лесно. Бъдете внимателни, когато поставяте или изваждате картата с памет от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не изваждайте носителя карта с памет, докато индикаторът за достъп до носителя свети. В противен случай, може да загубите информация. Не се опитвайте да поставяте друг тип карта с памет или друг тип адаптер в слота за карти с памет. Несъвместима карта с памет или адаптер може да доведе до затруднения при махането от слота и до щети по компютъра. Бележки за използването на SD карта с памет ❑ ❑ ❑ Компютърът е тестван и съвместим само с най-популярните карти с памет, предлагани от май 2010 година. Въпреки това не се гарантира съвместимост с всички карти памет. SD карти с памет (до 2 ГБ), SDHC карти с памет (до 32 ГБ) и SDXC карти с памет (до 64 ГБ) са тествани и е установено, че са съвместими с компютъра. Слотът за SD карти с памет на компютъра не поддържа функцията за високоскоростен трансфер на данни на SDXC картата с памет.