Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > Как да научите повече за своя компютър VAIO n 6 N 2. Електронна документация ❑ VAIO Ръководство на потребителя — Обща информация за вашия компютър VAIO, включително информация за поддръжка и отстраняване на неизправности. ❑ За да отворите VAIO Ръководство на потребителя, щракнете върху Старт , Всички програми и VAIO Manual. Помощ и поддръжка на Windows — Изчерпателен ресурс за практични съвети, уроци и демонстрации, които да ви помогнат да се научите да използвате компютъра. За да получите достъп до Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт и Помощ и поддръжка или натиснете и задръжте бутона Microsoft Windows и натиснете бутона F1.

Преди употреба > Как да научите повече за своя компютър VAIO n 7 N 3. Уеб страници за помощ Ако възникнат проблеми с вашия компютър VAIO, стартирайте софтуера VAIO Care, който предлага различни възможности за разрешаване на повечето проблеми. За детайли вижте Използване на VAIO Care (стр. 33). Ако имате нужда от помощ, посетете уебсайта за поддръжка на VAIO http://support.vaio.sony.eu/. Когато се свържете с екип за поддръжка на VAIO, ще трябва да предоставите серийния номер на компютъра. Серийният номер представлява 15-цифрено число, което ще откриете в долната част на прозореца на VAIO Care; върху дъното или върху задния панел на компютъра или в отделението за батерията. Други източници на информация за VAIO компютър: ❑ ❑ ❑ Форум за VAIO на адрес http://club-vaio.com, който позволява да комуникирате с други потребители на продукти VAIO Уебсайт VAIO на адрес http://www.vaio.eu/, който предлага информация за продукти Онлайн магазин на Sony на адрес http://www.sonystyle-europe.com

 • Page 1 and 2: N Ръководство за по
 • Page 3 and 4: n 3 N Надстройка на к
 • Page 5: Преди употреба > Ка
 • Page 9 and 10: Преди употреба > Съ
 • Page 11 and 12: Първи стъпки > Мест
 • Page 13 and 14: Първи стъпки > Мест
 • Page 15 and 16: Първи стъпки > Мест
 • Page 17 and 18: Първи стъпки > Инфо
 • Page 19 and 20: Първи стъпки > Свър
 • Page 21 and 22: Първи стъпки > Изпо
 • Page 23 and 24: Първи стъпки > Изпо
 • Page 25 and 26: Първи стъпки > Изпо
 • Page 27 and 28: Първи стъпки > Изпо
 • Page 29 and 30: Първи стъпки > Изпо
 • Page 31 and 32: Първи стъпки > Подд
 • Page 33 and 34: Първи стъпки > Подд
 • Page 35 and 36: Използване на VAIO ко
 • Page 37 and 38: Използване на VAIO ко
 • Page 39 and 40: Използване на VAIO ко
 • Page 41 and 42: Използване на VAIO ко
 • Page 43 and 44: Използване на VAIO ко
 • Page 45 and 46: Използване на VAIO ко
 • Page 47 and 48: Използване на VAIO ко
 • Page 49 and 50: Използване на VAIO ко
 • Page 51 and 52: Използване на VAIO ко
 • Page 53 and 54: Използване на VAIO ко
 • Page 55 and 56: Използване на VAIO ко
 • Page 57 and 58:

  Използване на VAIO ко

 • Page 59 and 60:

  Използване на VAIO ко

 • Page 61 and 62:

  Използване на VAIO ко

 • Page 63 and 64:

  Използване на VAIO ко

 • Page 65 and 66:

  Използване на VAIO ко

 • Page 67 and 68:

  Използване на VAIO ко

 • Page 69 and 70:

  Използване на VAIO ко

 • Page 71 and 72:

  Използване на VAIO ко

 • Page 73 and 74:

  Използване на VAIO ко

 • Page 75 and 76:

  Използване на VAIO ко

 • Page 77 and 78:

  Използване на VAIO ко

 • Page 79 and 80:

  Използване на VAIO ко

 • Page 81 and 82:

  Използване на VAIO ко

 • Page 83 and 84:

  Използване на VAIO ко

 • Page 85 and 86:

  Използване на VAIO ко

 • Page 87 and 88:

  Използване на VAIO ко

 • Page 89 and 90:

  Използване на VAIO ко

 • Page 91 and 92:

  Използване на VAIO ко

 • Page 93 and 94:

  Използване на VAIO ко

 • Page 95 and 96:

  Използване на VAIO ко

 • Page 97 and 98:

  Използване на VAIO ко

 • Page 99 and 100:

  Използване на VAIO ко

 • Page 101 and 102:

  Използване на пери

 • Page 103 and 104:

  Използване на пери

 • Page 105 and 106:

  Използване на пери

 • Page 107 and 108:

  Използване на пери

 • Page 109 and 110:

  Използване на пери

 • Page 111 and 112:

  Използване на пери

 • Page 113 and 114:

  Използване на пери

 • Page 115 and 116:

  Използване на пери

 • Page 117 and 118:

  Използване на пери

 • Page 119 and 120:

  Използване на пери

 • Page 121 and 122:

  Използване на пери

 • Page 123 and 124:

  Използване на пери

 • Page 125 and 126:

  Използване на пери

 • Page 127 and 128:

  Използване на пери

 • Page 129 and 130:

  Използване на пери

 • Page 131 and 132:

  Използване на пери

 • Page 133 and 134:

  Използване на пери

 • Page 135 and 136:

  Персонализиране на

 • Page 137 and 138:

  Персонализиране на

 • Page 139 and 140:

  Персонализиране на

 • Page 141 and 142:

  Персонализиране на

 • Page 143 and 144:

  Персонализиране на

 • Page 145 and 146:

  Персонализиране на

 • Page 147 and 148:

  Персонализиране на

 • Page 149 and 150:

  Персонализиране на

 • Page 151 and 152:

  Надстройка на комп

 • Page 153 and 154:

  Надстройка на комп

 • Page 155 and 156:

  Надстройка на комп

 • Page 157 and 158:

  Надстройка на комп

 • Page 159 and 160:

  Предпазни мерки > И

 • Page 161 and 162:

  Предпазни мерки > И

 • Page 163 and 164:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 165 and 166:

  Предпазни мерки > И

 • Page 167 and 168:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 169 and 170:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 171 and 172:

  Предпазни мерки > И

 • Page 173 and 174:

  Отстраняване на не

 • Page 175 and 176:

  Отстраняване на не

 • Page 177 and 178:

  Отстраняване на не

 • Page 179 and 180:

  Отстраняване на не

 • Page 181 and 182:

  Отстраняване на не

 • Page 183 and 184:

  Отстраняване на не

 • Page 185 and 186:

  Отстраняване на не

 • Page 187 and 188:

  Отстраняване на не

 • Page 189 and 190:

  Отстраняване на не

 • Page 191 and 192:

  Отстраняване на не

 • Page 193 and 194:

  Отстраняване на не

 • Page 195 and 196:

  Отстраняване на не

 • Page 197 and 198:

  Отстраняване на не

 • Page 199 and 200:

  Отстраняване на не

 • Page 201 and 202:

  Отстраняване на не

 • Page 203 and 204:

  Отстраняване на не

 • Page 205 and 206:

  Отстраняване на не

 • Page 207 and 208:

  Отстраняване на не

 • Page 209 and 210:

  Отстраняване на не

 • Page 211 and 212:

  Отстраняване на не

 • Page 213 and 214:

  Отстраняване на не

 • Page 215 and 216:

  Отстраняване на не

 • Page 217 and 218:

  Отстраняване на не

 • Page 219 and 220:

  Отстраняване на не

 • Page 221 and 222:

  Търговски марки > n22

 • Page 223 and 224:

  Забележка > n223 N Заб