Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 74 N Поставяне на SIM карта За да използвате функцията за безжична WAN, първо трябва да поставите SIM карта в слота за SIM карти на компютъра. SIM картата се намира на основната платка и има размер на кредитна карта. ✍ В зависимост от страната и модела, може да получите предложение от избран от VAIO телекомуникационен оператор. В този случай SIM картата се намира или в предложения от оператора SIM пакет в опаковката, или е вече монтирана на слота за SIM карти. Ако не получите SIM карта с компютъра, можете да закупите такава от предпочитан телекомуникационен оператор. За да поставите SIM карта 1 Изключете компютъра. 2 Отстранете батерията. ✍ За детайлни инструкции вижте Изваждане на батерията (стр. 23). 3 Отстранете SIM картата (1) като я извадите от основната платка.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 75 N 4 Поставете SIM картата в слота за SIM карти с обърната надолу страна с компоненти на платката. ! Не докосвайте компонентите на SIM картата. При поставяне или отстраняване на картата дръжте компютъра здраво. Не повреждайте SIM картата по никакъв начин. Не я огъвайте и не я притискайте силно. 5 Поставете батерията на място. ! Уверете се, че батерията е поставена правилно.