Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 76 N Стартиране на комуникациите с безжична WAN За да стартирате комуникации по безжична WAN 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху иконата VAIO Smart Network от лентата на задачите. 3 В прозореца VAIO Smart Network се уверете, че превключвателят до Wireless WAN е в позиция On. 4 Щракнете върху бутона с долна стрелка до превключвателя Wireless WAN и върху бутона Connect, за да стартирате софтуера за управление на връзката или предварително инсталирания софтуер от телеком оператора в зависимост от модела и държавата. 5 Въведете своя PIN код, когато ви бъде подсказано. 6 Щракнете върху Свързване. За повече информация как да използвате функцията за безжична WAN мрежа, вижте помощния файл, включен във VAIO Smart Network или в документацията на вашия телеком оператор.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията Bluetooth n 77 N Използване на функцията Bluetooth Можете да установите безжични комуникации между компютъра и други Bluetooth ® устройства, като друг компютър или мобилен телефон. Можете да прехвърляте данни между тези устройства без кабел и в обхват до 10 метра на открито пространство. Bluetooth сигурност Технологията за безжична Bluetooth връзка има функция на удостоверяване, която ви позволява да изберете с кое устройство да комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да предотвратите достъпа на неизвестни Bluetooth устройства до компютъра. При първата комуникация между две Bluetooth устройства трябва да се определи общ ключ за достъп (парола, необходима за удостоверяване) за регистриране на двете устройства. След като устройството бъде регистрирано веднъж, няма нужда от повторно въвеждане на ключа за достъп. ✍ Ключът за достъп може да е различен всеки път, но и при двете устройства трябва да е еднакъв. При определени устройства, като например мишка, не може да се въведе ключ за достъп.