Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Конфигуриране на TPM n 94 N ❑ ❑ ❑ ❑ Резервен файл за кодове и сертификати Име на файла по подразбиране: SpBackupArchive.xml PSD резервен файл Име на файла по подразбиране: -Personal Secure Drive.fsb Архивен файл за пароли на собственика Име на файла по подразбиране: SpOwner_.tpm Файл с протокол Име на файла по подразбиране: SpProtocol__..txt

Използване на VAIO компютъра > Конфигуриране на TPM n 95 N Конфигуриране на TPM За да използвате вградения TPM, трябва да: 1 Активирате TPM в екрана за настройване на BIOS. 2 Инсталирате Infineon TPM Professional Package. 3 Инициализирате и конфигурирате TPM. Активиране на TPM в екрана за настройване на BIOS 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи логото на VAIO. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи логото на VAIO. 3 Натиснете < или ,, за да изберете раздела Security, натиснете M или m, за да изберете Change TPM State, и след това натиснете Enter. 4 Натиснете M или m, за да изберете Enable, и след това натиснете Enter. 5 Натиснете < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup и след това натиснете Enter. 6 След като системата се рестартира, изберете Execute в прозореца за потвърждение и натиснете клавиша Enter. ✍ Можете също така да деактивирате TPM и да изчистите TPM конфигурацията на екрана за настройване на BIOS. ! Преди да активирате TPM, задайте паролата при стартиране и паролата на твърдия диск, за да защитите TPM конфигурацията от неупълномощени промени. Ако TPM е активиран, появяването на логото на VAIO ще отнеме по-дълго време поради проверките за сигурност при стартирането на компютъра. Няма да имате достъп до защитени с TPM данни, ако изчистите собствеността на TPM. Преди да изчистите TPM конфигурацията, задължително направете резервни копия на защитените с TPM данни.