Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Конфигуриране на TPM n 96 N Инсталиране на Infineon TPM Professional Package Прочетете Readme.txt в папката C:\Infineon\Readme. След което щракнете двукратно върху setup.exe в папката C:\Infineon, за да инсталирате пакета. За да инсталирате този пакет, трябва да имате администраторски права на компютъра. ! Трябва да зададете няколко пароли, докато инсталирате Infineon TPM Professional Package. Без тези пароли няма да можете да възстановите каквито и да било защитени с TPM данни или резервни файлове. Задължително запишете паролите и ги съхранявайте на сигурно и недостъпно за други хора място. Инициализиране и конфигуриране на TPM Вж. екранната документация за повече информация. За да отворите документацията, щракнете върху Старт, Всички програми, Infineon Security Platform Solution и Help. ! Поддръжката и управлението на защитени с TPM данни се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.

Използване на VAIO компютъра > Конфигуриране на TPM n 97 N Използване на Шифроване на устройства с Bitlocker с TPM Шифроване на устройства с Bitlocker представлява функция за шифроване на данни в моделите с Windows 7 Ultimate. При активиране на Шифроване на устройства с Bitlocker заедно TPM води до архивиране на всички данни на вградено устройство за съхранение. За подробна информация относно начините на използване и конфигуриране на Шифроване на устройства с Bitlocker вижте Помощ и поддръжка на Windows. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. Бележки за използване на Шифроване на устройства с Bitlocker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Инициализирайте TPM с Infineon TPM Professional Package преди да разрешите Шифроване на устройства с Bitlocker. Ако разрешите функцията без да инициализирате ТРМ, се генерира парола на собственика на ТРМ, така че няма да можете да конфигурирате Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package не прави резервно копие на файл (парола за възстановяване) за Шифроване на устройства с Bitlocker. Пре-конфигурира се допълнителен системен дял за BitLocker. Този системен дял използва 100 MB от общия обем на вграденото устройство за съхранение. Трябва да активирате ТРМ на екрана за настройка на BIOS, за да включите Шифроване на устройства с Bitlocker. Не шифровайте данните на устройство за съхранение (например USB памет или устройство за памет), при което се съхранява ключ за възстановяване при използване на Шифроване на устройства с Bitlocker.