Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Randapparaten gebruiken

Randapparaten gebruiken > De ruisonderdrukkende hoofdtelefoon gebruiken n102 N ❑ ❑ Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie niet lijkt te werken, koppelt u de meegeleverde hoofdtelefoon met ruisonderdrukking los en sluit u deze weer aan. Zorg dat de ingebouwde microfoon (1) van de hoofdtelefoon met ruisonderdrukking niet wordt geblokkeerd zodat de ruisonderdrukkingsfunctie goed kan functioneren. ❑ ❑ ❑ ❑ U kunt een zacht ruisgeluid horen wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld. Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de functie in gebruik is en duidt niet op een defect. Als u het idee hebt dat de ruisonderdrukkingsfunctie weinig effect heeft of het omgevingsgeluid juist versterkt, ligt dit aan het soort geluid of de mate van stilte in de omgeving. Schakel in dat geval de ruisonderdrukkingsfunctie uit. Het gebruik van een mobiele telefoon kan radio-interferentie veroorzaken bij het gebruik van de hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Houd bij het gebruik van de hoofdtelefoon mobiele telefoons uit de buurt. U hoort een geluid bij het loskoppelen of aansluiten van de ruisonderdrukkende hoofdtelefoon. Dit is normaal en wijst niet op een defect. Zorg dat u de hoofdtelefoon uit uw oren haalt voor u deze aansluit of loskoppelt. ❑ U hoort een geluid bij het in-/uitschakelen van de ruisonderdrukkingsfunctie of bij het in-/uitschakelen van het geluid via de volumebediening van Windows. Dit wordt veroorzaakt door het inschakelen van het geluidonderdrukkingscircuit en duidt niet op een defect. ❑ Gebruik alleen de meegeleverde ruisonderdrukkende hoofdtelefoon. U kunt de hoofdtelefoon van een Walkman ® gebruiken op uw computer, maar de ruisonderdrukkingsfunctie van de computer werkt niet goed met zulke hoofdtelefoons. ❑ De geluiden worden versterkt als u de ruisonderdrukkende hoofdtelefoon wilt configureren om geluiden op te pikken met de ingebouwde microfoon en deze uit te voeren via de oorstukken. Wees voorzichtig met het volume wanneer u de configuratie wijzigt.

Randapparaten gebruiken > De ruisonderdrukkende hoofdtelefoon gebruiken n103 N De ruisonderdrukkende hoofdtelefoon aansluiten Zo sluit u de ruisonderdrukkende hoofdtelefoon aan Steek de hoofdtelefoonkabel in de hoofdtelefoonaansluiting i. Het pictogram wordt weergegeven op de taakbalk om aan te geven dat de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld en er verschijnt een ballonmelding vanaf het pictogram. ✍ Wanneer het pictogram op de taakbalk wordt weergegeven, is de ruisonderdrukkingsfunctie uitgeschakeld. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer De ruisonderdrukkingsfunctie inschakelen (Enable Noise Canceling Function) in het menu. Wijzig de instellingen (zie Wat u moet doen als het pictogram en de ballon niet worden weergegeven (pagina 106)) als er geen pictogram op de taakbalk wordt weergegeven.