Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Netwerk (LAN/draadloos LAN) n188 N Netwerk (LAN/draadloos LAN) Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen. Controleer of de WIRELESS-schakelaar is ingeschakeld en of het WIRELESS-lampje op uw computer brandt. Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld. Als u met uw computer verbinding wilt maken met een draadloos LAN-toegangspunt met de 5 GHz bandbreedte, moet u de optie selecteren om de 5 GHz bandbreedte of zowel de 2,4 GHz en 5 GHz bandbreedte te gebruiken onder Instellingen voor draadloos LAN (Wireless LAN Settings) in het instellingenvenster VAIO Smart Network. Draadloze LAN-communicatie (IEEE 802.11a-standaard) met alleen de 5 GHz bandbreedte (alleen beschikbaar op bepaalde modellen), is standaard uitgeschakeld. Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren: 1 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. 2 Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet. 3 Klik op Verbinding met een netwerk maken om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd. Controleer of de coderingssleutel correct is.

Problemen oplossen > Netwerk (LAN/draadloos LAN) n189 N ❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden. Voer de volgende stappen uit om de instellingen te wijzigen: 1 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. 2 Klik op De schema-instellingen wijzigen. 3 Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen. 4 Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen. 5 Dubbelklik op Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk en Modus voor energiebesparing. 6 Selecteer Maximale prestaties in de vervolgkeuzelijst voor zowel Op accu als Netstroom.