Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Beeldscherm n202 N Beeldscherm Waarom gaat mijn scherm uit? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsmodus wordt geactiveerd (slaapstand of sluimerstand). Als de computer op LCD (Video) slaapstand staat, drukt u op een toets om het computerscherm te activeren. Zie Modi voor energiebesparing gebruiken (pagina 29) voor meer informatie. Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld en dat het stroomlampje brandt. Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij gebruiken (pagina 20) voor meer informatie. Als het beeld wordt weergegeven op een extern beeldscherm, drukt u op de toetsen Fn+F7. Zie Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 35) voor meer informatie. Wanneer de prestatieselectie wordt uitgevoerd, wordt uw computerscherm zwart en kan het tijdelijk storen of flikkeren. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

Problemen oplossen > Beeldscherm n203 N Wat moet ik doen als ik geen goed beeld heb? ❑ ❑ Selecteer Ware kleuren (32-bits) voor de weergavekleuren voordat u software voor video's of afbeeldingen gebruikt of u een DVD bekijkt. Door een andere optie te selecteren kan dergelijke software beelden mogelijk niet goed weergeven. Voer de volgende stappen uit om de weergavekleuren te wijzigen: 1 Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Schermresolutie. 2 Klik op Geavanceerde instellingen. 3 Klik op het tabblad Beeldscherm. 4 Selecteer Ware kleuren (32-bits) onder Hoeveelheid kleuren. Wijzig de schermresolutie of kleuren niet terwijl u software voor video of afbeeldingen gebruikt of tijdens het afspelen van DVD's. Dit kan leiden tot fouten bij het afspelen of weergeven of tot een instabiel systeem. Daarnaast wordt het aanbevolen om voor het afspelen van DVD's uw schermbeveiliging uit te schakelen. Een ingeschakelde schermbeveiliging wordt mogelijk geactiveerd tijdens het afspelen van DVD's, wat tot problemen kan leiden bij het afspelen. Soms kan de schermbeveiliging zelfs de resolutie en kleuren van het scherm wijzigen. Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op mijn tv of externe monitor die is aangesloten op de HDMI-uitvoerpoort? ❑ ❑ ❑ Zorg dat u een beeldscherm gebruikt dat voldoet aan HDCP. Auteursrechtelijk beveiligde inhoud wordt niet weergegeven op een beeldscherm dat niet voldoet aan HDCP. Zie Een tv met HDMI-ingang aansluiten (pagina 122) of Een beeldscherm of projector aansluiten (pagina 119) voor meer informatie. Wanneer u de HDMI-uitvoerpoort van uw computer gebruikt, selecteert u de modus SPEED of AUTO met de prestatiekeuzeschakelaar, voordat u een extern apparaat aansluit op de HDMI-uitvoerpoort. Zie Prestatiemodi selecteren (pagina 134) voor modusselectie. Er kan nog een extern beeldscherm zijn aangesloten op de monitorpoort van uw computer. Druk op Fn+F7 om de uitvoer te wijzigen. Zie Een tv met HDMI-ingang aansluiten (pagina 122) of Een beeldscherm of projector aansluiten (pagina 119) voor meer informatie.