Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Diskettes n212 N Diskettes Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen niet op de taakbalk wanneer het diskettestation is aangesloten? Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort. Als u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit: 1 Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt. 2 Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat. 3 Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer. 4 Sluit het diskettestation opnieuw aan door de USB-kabel in de USB-poort te steken. 5 Start de computer opnieuw op door te klikken op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven? ❑ ❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst. Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de schrijfbeveiliging uit.

Problemen oplossen > Audio/video n213 N Audio/video Wat moet ik doen als ik mijn DV-camcorder niet kan gebruiken? Als wordt aangegeven dat het i.LINK-apparaat losgekoppeld of uitgeschakeld is, is de i.LINK-kabel mogelijk niet goed aangesloten op de poort op uw computer of camcorder. Verwijder de kabel en sluit hem opnieuw aan. Zie Een i.LINKapparaat aansluiten (pagina 131) voor meer informatie. Hoe schakel ik het Windows-opstartgeluid uit? U schakelt het Windows-opstartgeluid uit door de volgende stappen uit te voeren: 1 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. 2 Klik op Hardware en geluiden. 3 Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid. 4 Schakel op het tabblad Geluiden het selectievakje Geluid van Windows starten afspelen in. 5 Klik op OK.

 • Page 1 and 2:

  N Gebruikershandleiding Personal co

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Uw VAIO-computer uitbreiden .

 • Page 5 and 6:

  Voor gebruik > Meer informatie over

 • Page 7 and 8:

  Voor gebruik > Meer informatie over

 • Page 9 and 10:

  Voor gebruik > Ergonomische overweg

 • Page 11 and 12:

  Aan de slag > De besturingselemente

 • Page 13 and 14:

  Aan de slag > De besturingselemente

 • Page 15 and 16:

  Aan de slag > De besturingselemente

 • Page 17 and 18:

  Aan de slag > De lampjes n 17 N De

 • Page 19 and 20:

  Aan de slag > Een stroombron aanslu

 • Page 21 and 22:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 23 and 24:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 25 and 26:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 27 and 28:

  Aan de slag > De batterij gebruiken

 • Page 29 and 30:

  Aan de slag > Modi voor energiebesp

 • Page 31 and 32:

  Aan de slag > Uw computer in optima

 • Page 33 and 34:

  Aan de slag > Uw computer in optima

 • Page 35 and 36:

  De VAIO-computer gebruiken > Het to

 • Page 37 and 38:

  De VAIO-computer gebruiken > Het to

 • Page 39 and 40:

  De VAIO-computer gebruiken > Het to

 • Page 41 and 42:

  De VAIO-computer gebruiken > De ing

 • Page 43 and 44:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 45 and 46:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 47 and 48:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 49 and 50:

  De VAIO-computer gebruiken > Het op

 • Page 51 and 52:

  De VAIO-computer gebruiken > Een 'M

 • Page 53 and 54:

  De VAIO-computer gebruiken > Een 'M

 • Page 55 and 56:

  De VAIO-computer gebruiken > Een 'M

 • Page 57 and 58:

  De VAIO-computer gebruiken > Andere

 • Page 59 and 60:

  De VAIO-computer gebruiken > Andere

 • Page 61 and 62:

  De VAIO-computer gebruiken > Andere

 • Page 63 and 64:

  De VAIO-computer gebruiken > Andere

 • Page 65 and 66:

  De VAIO-computer gebruiken > Het in

 • Page 67 and 68:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 69 and 70:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 71 and 72:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 73 and 74:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 75 and 76:

  De VAIO-computer gebruiken > Draadl

 • Page 77 and 78:

  De VAIO-computer gebruiken > De Blu

 • Page 79 and 80:

  De VAIO-computer gebruiken > De Blu

 • Page 81 and 82:

  De VAIO-computer gebruiken > De Blu

 • Page 83 and 84:

  De VAIO-computer gebruiken > Vinger

 • Page 85 and 86:

  De VAIO-computer gebruiken > Vinger

 • Page 87 and 88:

  De VAIO-computer gebruiken > Vinger

 • Page 89 and 90:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 91 and 92:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 93 and 94:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 95 and 96:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 97 and 98:

  De VAIO-computer gebruiken > De TPM

 • Page 99 and 100:

  Randapparaten gebruiken > n 99 N Ra

 • Page 101 and 102:

  Randapparaten gebruiken > De ruison

 • Page 103 and 104:

  Randapparaten gebruiken > De ruison

 • Page 105 and 106:

  Randapparaten gebruiken > De ruison

 • Page 107 and 108:

  Randapparaten gebruiken > Een poort

 • Page 109 and 110:

  Randapparaten gebruiken > Een poort

 • Page 111 and 112:

  Randapparaten gebruiken > Een poort

 • Page 113 and 114:

  Randapparaten gebruiken > Een poort

 • Page 115 and 116:

  Randapparaten gebruiken > Een optis

 • Page 117 and 118:

  Randapparaten gebruiken > Externe l

 • Page 119 and 120:

  Randapparaten gebruiken > Een exter

 • Page 121 and 122:

  Randapparaten gebruiken > Een exter

 • Page 123 and 124:

  Randapparaten gebruiken > Een exter

 • Page 125 and 126:

  Randapparaten gebruiken > Weergavem

 • Page 127 and 128:

  Randapparaten gebruiken > De meerde

 • Page 129 and 130:

  Randapparaten gebruiken > Een USB-a

 • Page 131 and 132:

  Randapparaten gebruiken > Een i.LIN

 • Page 133 and 134:

  Uw VAIO-computer aanpassen > n133 N

 • Page 135 and 136:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Presta

 • Page 137 and 138:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Het wa

 • Page 139 and 140:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Het wa

 • Page 141 and 142:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Het wa

 • Page 143 and 144:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Het wa

 • Page 145 and 146:

  Uw VAIO-computer aanpassen > Intel(

 • Page 147 and 148:

  Uw VAIO-computer aanpassen > VAIO E

 • Page 149 and 150:

  Uw VAIO-computer uitbreiden > n149

 • Page 151 and 152:

  Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheu

 • Page 153 and 154:

  Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheu

 • Page 155 and 156:

  Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheu

 • Page 157 and 158:

  Voorzorgsmaatregelen > Veiligheidsi

 • Page 159 and 160:

  Voorzorgsmaatregelen > Verzorging e

 • Page 161 and 162: Voorzorgsmaatregelen > Met de compu
 • Page 163 and 164: Voorzorgsmaatregelen > De stroomvoo
 • Page 165 and 166: Voorzorgsmaatregelen > Met schijven
 • Page 167 and 168: Voorzorgsmaatregelen > Met 'Memory
 • Page 169 and 170: Voorzorgsmaatregelen > Vingerafdruk
 • Page 171 and 172: Problemen oplossen > n171 N Problem
 • Page 173 and 174: Problemen oplossen > Computerbedien
 • Page 175 and 176: Problemen oplossen > Computerbedien
 • Page 177 and 178: Problemen oplossen > Computerbedien
 • Page 179 and 180: Problemen oplossen > Systeemupdate/
 • Page 181 and 182: Problemen oplossen > Herstel n181 N
 • Page 183 and 184: Problemen oplossen > Batterij n183
 • Page 185 and 186: Problemen oplossen > Batterij n185
 • Page 187 and 188: Problemen oplossen > Ingebouwde cam
 • Page 189 and 190: Problemen oplossen > Netwerk (LAN/d
 • Page 191 and 192: Problemen oplossen > Netwerk (LAN/d
 • Page 193 and 194: Problemen oplossen > Bluetooth-tech
 • Page 195 and 196: Problemen oplossen > Bluetooth-tech
 • Page 197 and 198: Problemen oplossen > Optische schij
 • Page 199 and 200: Problemen oplossen > Optische schij
 • Page 201 and 202: Problemen oplossen > Optische schij
 • Page 203 and 204: Problemen oplossen > Beeldscherm n2
 • Page 205 and 206: Problemen oplossen > Beeldscherm n2
 • Page 207 and 208: Problemen oplossen > Microfoon n207
 • Page 209 and 210: Problemen oplossen > Luidsprekers n
 • Page 211: Problemen oplossen > Toetsenbord n2
 • Page 215 and 216: Problemen oplossen > Audio/video n2
 • Page 217 and 218: Problemen oplossen > Randapparatuur
 • Page 219 and 220: Handelsmerken > n219 N Handelsmerke
 • Page 221 and 222: Opmerking > n221 N Opmerking © 201