Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Een 'Memory Stick' gebruiken n 56 N Opmerkingen over het gebruik van 'Memory Sticks' ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computer is getest en compatibel bevonden met 'Memory Sticks' van Sony met een capaciteit van maximaal 32 GB die sinds mei 2010 beschikbaar zijn. Niet voor alle 'Memory Stick' kan evenwel de compatibiliteit worden gegarandeerd. Als u de 'Memory Stick' in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de 'Memory Stick' nooit in de sleuf om beschadiging aan de computer of de 'Memory Stick' te voorkomen. Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van een 'Memory Stick'. Forceer de module nooit in of uit de sleuf. De compatibiliteit kan niet worden gegarandeerd als u 'Memory Sticks' met meerdere conversieadapters plaatst. 'MagicGate' is de algemene naam van de auteursrechtbeschermingstechnologie die door Sony is ontwikkeld. Gebruik 'Memory Sticks' met het 'MagicGate'-logo als u van deze technologie wilt profiteren. Uitgezonderd voor persoonlijk gebruik is het in strijd met de auteursrechtwetten om audio- en/of afbeeldingsgegevens te gebruiken die u hebt opgenomen zonder voorafgaande toestemming van de respectieve houders van het auteursrecht. 'Memory Sticks' met dergelijke gegevens waarop auteursrecht rust mogen daarom alleen conform de wet worden gebruikt. Plaats niet meer dan één 'Memory Stick' in de sleuf. Onjuiste plaatsing van de media kan zowel de computer als de media beschadigen.

De VAIO-computer gebruiken > Andere modules/geheugenkaarten gebruiken n 57 N Andere modules/geheugenkaarten gebruiken ExpressCard-module gebruiken Uw computer is uitgerust met een een ExpressCard/34-sleuf * voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten. In deze sleuf kan alleen een ExpressCard/34-module * (34 mm breed) worden geplaatst. * Deze worden de ExpressCard-sleuf en de ExpressCard-module genoemd.