Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Draadloos LAN gebruiken n 70 N Draadloze LAN-communicatie starten Eerst moet er draadloze LAN-communicatie tot stand worden gebracht tussen uw computer en een toegangspunt (niet meegeleverd). Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie. ! Verdere informatie over hoe u het kanaal selecteert dat door het toegangspunt zal worden gebruikt, vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt. Zo start u draadloze LAN-communicatie 1 Controleer of een toegangspunt is ingesteld. Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt voor meer informatie. 2 Schakel de schakelaar WIRELESS in. 3 Klik op het pictogram VAIO Smart Network op de taakbalk. 4 Klik op de schakelaar naast de gewenste draadloze optie(s) om deze Aan (On) te zetten in het venster VAIO Smart Network. Controleer of het WIRELESS-lampje aan gaat. ! Draadloze LAN-communicatie op de 5 GHz-band (alleen beschikbaar op bepaalde modellen) is standaard uitgeschakeld. Om communicatie op de 5 GHz bandbreedte mogelijk te maken, moet u de optie inschakelen om de 5 GHz bandbreedte of zowel de 2,4 GHz en 5 GHz bandbreedte in de vervolgkeuzelijst voor Instellingen voor draadloos LAN (Wireless LAN Settings) in het instellingenvenster VAIO Smart Network. 5 Klik op of op de taakbalk. 6 Selecteer het gewenste toegangspunt en klik op Verbinding maken. ✍ Voor WPA-PSK of WPA2-PSK verificatie moet u een woordgroep invoeren. De woordgroep is hoofdlettergevoelig en moet een tekstreeks zijn met tussen de 8 en 63 tekens, of een hexadecimale reeks van 64 tekens.

De VAIO-computer gebruiken > Draadloos LAN gebruiken n 71 N Draadloze LAN-communicatie stoppen Draadloze LAN-communicatie stoppen Klik op de schakelaar naast Draadloos LAN (Wireless LAN) om deze optie Uit (Off) te zetten in het venster VAIO Smart Network. ! Als u de WLAN-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.