Views
4 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Finlandais

Oheislaitteiden

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n118 N Tietokonenäytön tai projektorin kytkeminen Voit liittää ulkoisen näytön, kuten tietokoneen näytön tai projektorin, joko suoraan tietokoneeseen tai porttitoistimen kautta. Tietokonenäytön tai projektorin kytkeminen ! Tietokoneen näyttövastake ei ole käytettävissä, kun tietokone on kytkettynä porttitoistimeen. Kun käytät tietokoneen HDMI-lähtöporttia tai porttitoistimen DVI-D-porttia, valitse toiminnanvalitsimella SPEED- tai AUTO-tila. Tilan valinta kuvataan kohdassa Toimintatilojen valitseminen (sivu 133). 1 Kytke ulkoisen näytön tai projektorin virtajohto (1) pistorasiaan. 2 Kytke ulkoinen näyttö tai projektori tietokoneen tai porttitoistimen porttiin (2) näyttökaapelilla (3).

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n119 N ✍ Kytke tarvittaessa projektorin kuulokeliitin ja tietokoneen kuulokeliitin (4) i kaiutinkaapelilla (5). ! Tietokone on yhteensopiva HDCP-standardin kanssa ja pystyy salaamaan digitaalisten videosignaalien lähetyskanavan tekijänoikeustarkoituksia varten. Voit toistaa ja katsella monenlaista tekijänoikeudella suojattua, korkealaatuista sisältöä. Tekijänoikeudella suojatun sisällön katselua varten tietokoneen HDMI-lähtöporttiin tai porttitoistimen DVI-D-porttiin on kytkettävä HDCP-yhteensopiva näyttö. Jos tietokoneeseen on kytketty yhteensopimaton näyttö, tekijänoikeudella suojattua sisältöä ei voi toistaa eikä katsella.