Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Brug af støjreducerende hovedtelefoner n100 N Før du bruger støjreducerende hovedtelefoner ❑ ❑ ❑ Du kan kun aktivere den støjreducerende funktion, når de leverede støjreducerende hovedtelefoner er forbundet til et hovedtelefonstik, der understøtter funktionen. Den støjreducerende funktion fungerer ikke med følgende enheder forbundet til lydudgangen: ❑ Eksterne højtalere ❑ Hovedtelefoner uden støjreducerende funktion ❑ Lydudgangsenheder, der er forbundet til computeren via en Bluetooth-forbindelse Den støjreducerende funktion har ikke fuld effekt, hvis du ikke bærer hovedtelefonerne korrekt. Sørg for at begge lytteanordninger ligger tæt ind til dine ører. Hvis du fornemmer at den støjreducerende funktion har for lille effekt, skal øresneglens position i lytteanordningen på den støjreducerende hovedtelefon justeres eller udskiftes med et andet par i en anden størrelse. Der er, som standard, monteret et par i mediumstørrelse i lytteanordningen og der bør være leveret et ekstra par i størrelse lille og stor sammen med hovedtelefonerne. ❑ Den støjreducerende funktion skal reducere lavfrekvent støj i omgivelserne, men ikke højfrekvente lyde. Ligeledes skal de ikke kunne skabe 100 % støjfrie omgivelser.

Brug af eksterne enheder > Brug af støjreducerende hovedtelefoner n101 N ❑ ❑ Hvis det ikke føles som om den støjreducerende funktion virker, trækkes stikket til de støjreducerende hovedtelefoner helt ud af computeren og sættes derefter i igen. Hold den indbyggede mikrofon (1) på de støjreducerende hovedtelefoner fri for blokeringer for at sikre at den støjreducerende funktion får fuld effekt. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Du kan høre en svag, hvislende støj, når de støjreducerende hovedtelefoner er aktiveret. Dette er blot betjeningsstøj, som funktionen genererer og udgør ikke nogen fejlfunktion. Du fornemmer måske at den støjreducerende funktion har ringe effekt eller at den omgivende lyd forekommer højere, alt afhængigt af, hvilken type eller grad af ro, der hersker i dine omgivelser. I så tilfælde kan du deaktivere den støjreducerende funktion. Brug af mobiltelefon kan medføre radiointerferens på de støjreducerende hovedtelefoner. Når du bruger hovedtelefonerne, skal du holde mobiltelefoner borte fra dem. Til- og frakobling af de støjreducerende hovedtelefoner genererer støj. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Sørg for at tage hovedtelefonerne af ørerne før du til- og/eller frakobler dem. Aktivering/deaktivering af noise canceling function eller aktivering/deaktivering af lyd med Windows lydstyrkekontrol genererer støj. Dette fremkommer ved kontakt med den støjreducerende kredsløb og er ikke nogen fejlfunktion. Sørg for at anvende de støjreducerende hovedtelefoner, der blev leveret. Du kan tilkoble de hovedtelefoner, der leveres med en Walkman ® til din computer, men computerens støjreducerende funktion vil ikke virke sammen med sådanne hovedtelefoner. Hvis du konfigurerer de støjreducerende hovedtelefoner til at opfange lyden fra dens indbyggede mikrofon og sende dem ud via lytteanordninger, kan lyden blive forstærket. Vær forsigtig med lydstyrken når du konfigurationen ændres.