Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n120 N ✍ Hvis den eksterne computerskærm er udstyret med en HDMI-indgangsport, sættes den ene ende af HDMI-kablet ind i HDMI-udgangsporten på computeren og den anden ende ind i computerskærmens HDMI-indgangsport. En TFT/DVI-skærm tilsluttes ved at bruge en HDMI til DVI-D-adapter til at slutte den til HDMI-udgangsporten på computeren; eller brug et skærmkabel til at slutte den til DVI-D-porten på portreplikatoren. DVI-D står for Digital Visual Interface - Digital. Det er en type DVI-stik, der kun understøtter digitale videosignaler (ikke analoge videosignaler). Det har 24 ben. Et DVI-I-stik (Digital Visual Interface - Integrated) understøtter både digitale og analoge videosignaler. Det har 29 ben. HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler.

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n121 N Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport Du kan slutte et tv med HDMI-indgangsport til computeren. Sådan slutter du et tv til computeren ! For at høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde en detaljeret vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 212). Når du bruger computerens HDMI-udgangsport, skal du vælge SPEED- eller AUTO-tilstand med kontakten til driftstilstandsvælgeren. Se Valg af driftstilstand (side 133) om tilstandsvalg. 1 Sæt strømkablet fra tv-apparatet (1) i stikkontakten. 2 Sæt den ene ende af et HDMI-kabel (2) i computerens HDMI-udgangsport (3) og sæt den anden ende i tv-apparatet. 3 Indstil tv'ets indgangskanal til ekstern indgang. 4 Indstil tv'ets konfigurationssystem. ! Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid Sony's enhedsdriver til opdateringer.