Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af indbygget lagringsenhed n166 N Håndtering af indbygget lagringsenhed Den indbyggede lagringsenhed (harddisk eller solid state-disk) har en høj lagringstæthed og kan skrive og læse data på meget kort tid. Den kan dog nemt beskadiges, hvis den bruges forkert. Hvis den indbyggede lagringsenhed bliver beskadiget, kan dataene ikke gendannes. Du kan forhindre datatab ved at udvise forsigtighed, når computeren håndteres. Sådan forhindrer du, at den indbyggede lagringsenhed bliver beskadiget ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Udsæt ikke computeren for pludselige bevægelser. Hold computeren væk fra magneter. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for mekaniske rystelser, eller på et ustabilt underlag. Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på lagringsenheden. Brug ikke computeren på steder, hvor den udsættes for store temperaturudsving. Fjern ikke lagringsenheden fra computeren.

Sikkerhedsforanstaltninger > Brug af godkendelse med fingeraftryk n167 N Brug af godkendelse med fingeraftryk ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Der er ikke garanti for, at teknologien til fingeraftryksgodkendelse giver en helt sikker brugergodkendelse eller en fuldstændig beskyttelse af dine data og din hardware. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer og skader, der opstår som følge af din brug af eller dine manglende muligheder for at bruge fingeraftrykssensoren. Fingeraftryksfunktionens effektivitet afhænger af driftsbetingelserne og kan desuden variere fra person til person. Sørg for at sikkerhedskopiere de data, der er lagret på den indbyggede lagringsenhed, i særdeleshed dataene i de krypterede arkiver, du har oprettet med funktionen File Safe, inden du sender computeren til reparation. Sony påtager sig intet ansvar for data, der mistes eller ændres i forbindelse med en reparation. Hvis den indbyggede lagringsenhed skal initialiseres, f.eks. efter en reparation, går fingeraftryksskabelonerne tabt. Du er nødt til at registrere dine fingeraftryk igen. Opdateringen og administrationen af data i forbindelse med fingeraftryksgodkendelse udføres på eget ansvar og for egen risiko. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der opstår som følge af din opdatering og administration af dataene. Inden du kasserer din computer eller giver den til en anden person, bør du altid slette de fingeraftryksdata, der er registreret på fingeraftrykssensoren, efter du har slettet dataene på den indbyggede lagringsenhed. Du kan se den præcise fremgangsmåde i Sletning af registrerede fingeraftryk (side 87). Fingeraftrykssensoren kan blive defekt eller få funktionsfejl, hvis du ridser dens overflade med: ❑ Et massivt eller skarpt objekt ❑ Finere objekter, f.eks. hvis du kører en meget snavset finger hen over sensoren Aflad fingeren for statisk elektricitet ved at røre en metalgenstand (især i tørre årstider, f.eks. om vinteren), inden du scanner dit fingeraftryk. Statisk elektricitet kan forårsage fejl i fingeraftrykssensoren.