Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 38 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Beskrivelse Pege Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Tryk på venstre tast to gange i træk. Højreklikke Tryk én gang på højre tast (4). Med mange programmer åbner denne handling en kontekstsensitiv genvejsmenu (hvis der er nogen). Trække Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Rulle Træk fingeren langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Træk fingeren langs pegefeltets nederste kant for at rulle i vandret retning. Når lodret eller vandret rulning er tilkoblet, kan du flytte fingeren i cirkler på pegefeltet for at fortsætte med at rulle uden at løfte fingeren fra pegefeltet (rullefunktionen er kun tilgængelig i programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). Svip Flyt to fingre lineært i en hurtig bevægelse på pegefeltet. På webbrowsere eller programmer til billedfremvisning, kan du svippe til venstre for at gå tilbage og svippe til højre for at gå frem. Knibe Med nogle programmer kan du knibe på pegefeltet med to fingre for at zoome. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud. ✍ Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet vha. VAIO Control Center. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet før du tilslutter en mus, vil du kunne udføre markørhandlinger via tastaturet.

Brug af VAIO-computeren > Brug af specialtasterne n 39 N Brug af specialtasterne Computeren er udstyret med specialtaster, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren. Nogle funktioner og indstillinger i dette afsnit er muligvis ikke tilgængelige på computeren. Du finder yderligere oplysninger i specifikationerne om konfiguration af computeren. Specialtast ASSIST-knap Funktioner Starter VAIO Care mens computeren er tændt. Når computeren er slukket, starter ASSIST-knappen VAIO Care Rescue. ! Tryk ikke på ASSIST-knappen mens computeren er i dvaletilstand. Tast til arrangering af vinduer VAIO-knap Drevudskubningsknap *1 Præsentationsknap *2 Tasten til arrangering af vinduer viser som standard alle åbne vinduer ved at tilpasse størrelse på alle vinduer, så de passer på skrivebordet. Når der trykkes på knappen igen, vender vinduet tilbage til sin forrige tilstand. Du kan ændre standardtildelingen med VAIO Control Center. Starter Media Gallery eller tænder og slukker lyden afhængigt af modellen. Skubber det optiske diskdrev ud. Udfører opgaven, der som standard er tildelt knappen. Du kan ændre standardtildelingen med VAIO Control Center. *1 På modeller udstyret med et indbygget optisk diskdrev. *2 På modeller uden et indbygget optisk diskdrev.