Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Espagnol

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Espagnol

Att observera när

Att observera när kameran används • Utsätt inte kameran för solljus och undvik att rikta kameran mot solen under längre tid. Mekanismen inuti kan bli skadad. Om solljuset fokuseras på ett föremål i närheten kan det börja brinna. • Det sitter magneter på baksidan och runt den vridbara axeln på bildskärmens gångjärnsdel. Undvik att lägga föremål som lätt påverkas av magnetism, som t.ex. disketter eller kreditkort, i närheten av bildskärmen. • På kalla ställen kan det hända att det uppstår en svans efter bilden på skärmen. Detta är inget fel. När man slår på kameran på ett kallt ställe kan det hända att skärmen tillfälligt blir mörk. Så fort kameran har värmts upp återgår skärmen till att fungera på vanligt sätt. • Det kan hända att bilden som lagras blir annorlunda än bilden som visades på skärmen precis innan tagningen. Att observera vid tagning med sökaren Den här kameran är utrustad med en organisk elektroluminiscenssökare med hög upplösning och hög kontrast. Denna sökare ger ett brett synfält och långt ögonavstånd. Denna kamera är konstruerad så att sökaren ska vara så lätt att titta i som möjligt, genom att balansera olika element på ett lämpligt sätt. • Det kan hända att bilden blir en aning förvrängd i hörnen i sökaren. Detta är inget fel. När du ser hela bildkompositionen med alla detaljer kan du även gå över till att använda bildskärmen. • Om man panorerar med kameran medan man tittar i sökaren eller om man rör på ögonen, kan det hända att bilden i sökaren blir förvrängd eller att färgerna i bilden ändras. Detta är en karaktäristisk egenskap för objektivet och visningsanordningen, och inget fel. Vi rekommenderar att du tittar i mitten av sökaren när du tar bilder. • Vid tagning med hjälp av sökaren kan det hända att man upplever symptom som ögonansträngning, trötthet, åksjuka eller illamående. Vi rekommenderar att du tar en paus med jämna mellanrum vid tagning med hjälp av sökaren. Hur ofta eller hur länge man behöver pausa varierar mellan olika människor, så använd ditt eget omdöme. Om du börjar känna obehag, så undvik att använda sökaren tills du känner dig bättre, och kontakta vid behov läkare. Att observera när kameran används länge i taget • Beroende på kamerans och batteripaketets temperatur kan det hända att det inte går att filma eller att kameran plötsligt stängs av automatiskt för att skydda den. Det visas ett meddelande på skärmen innan kameran stängs av eller när det inte går att filma längre. Låt i så fall kameran ligga avstängd tills kameran och batteripaketet har svalnat. Om man slår på kameran innan kameran och batteripaketet har hunnit svalna ordentligt kan det hända att den stängs av igen eller att det inte går att spela in filmer. • Vid höga omgivningstemperaturer stiger även temperaturen inuti kameran snabbt. SE 6

Att observera när kameran används • Om kameran blir för varm kan det hända att bildkvaliteten sjunker. I så fall rekommenderar vi att du väntar tills kameran svalnat innan du fortsätter ta bilder. • Det kan hända att kamerans yta blir varm. Detta är inget fel. Att observera vid import av AVCHDfilmer till en dator Ladda ner och använd programmet PlayMemories Home från följande webbsida för att importera AVCHD-filmer till en dator: www.sony.net/pm/ Att observera angående blixten • Håll aldrig i blixten när du bär omkring kameran och undvik att trycka onödigt hårt på den. • Om det kommer in vatten, damm eller sand i blixten när den är uppfälld finns det risk för funktionsfel. • Se till att du inte kommer i kläm med fingrarna när du trycker ner blixten. Att observera vid uppspelning av filmer i andra apparater • Den här kameran använder MPEG-4 AVC/H.264 High Profile för att spela in i AVCHD-format. Filmer som är inspelade i AVCHD-format med den här kameran går inte att spela upp på följande sorters apparater. – Andra apparater som visserligen är kompatibla med AVCHD-format med saknar stöd för High Profile – Apparater som inte är kompatibla med AVCHD-format Den här kameran använder även MPEG- 4 AVC/H.264 Main Profile för att spela in i MP4-format. Det innebär att filmer som är inspelade i MP4-format med den här kameran bara går att spela upp i apparater med stöd för MPEG-4 AVC/ H.264. • Skivor som är inspelade med HDbildkvalitet (högupplösning) går bara att spela upp i apparater som är kompatibla med AVCHD-format. DVD-baserade spelare och inspelare kan inte spela skivor med HD-bildkvalitet, eftersom de inte är kompatibla med AVCHD-format. Det kan även hända att det inte går att mata ut skivor med HD-bildkvalitet ur DVD-baserade spelare och inspelare. • Filmer som är inspelade i 1080 60p/1080 50p-format går bara att spela upp i apparater med stöd för 1080 60p/1080 50p-format. Att observera angående upphovsrätt TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Oauktoriserad inspelning av sådant material kan strida mot gällande upphovsrättslagar. Angående bilderna som förekommer i den här bruksanvisningen Fotografierna som används som bildexempel i den här bruksanvisningen är reproduktioner, och inte faktiska bilder som är tagna med den här kameran. Angående dataspecifikationerna som anges i denna bruksanvisning Data beträffande prestanda och övriga specifikationer är definierade under följande förhållanden, om inget annat anges i denna bruksanvisning: vid en vanlig rumstemperatur på 25 ºC, och vid användning av ett batteripaket som laddats upp helt ända tills CHARGE-lampan släcktes. SE 7 SE

 • Page 1 and 2:

  4-536-323-42(1) A-mount Interchange

 • Page 3 and 4:

  CAUTION Battery pack If the battery

 • Page 5 and 6:

  For Customers in Canada This device

 • Page 7 and 8:

  Before use Notes on using your came

 • Page 9 and 10:

  Notes on using your camera Notes wh

 • Page 11 and 12:

  Identifying parts See the pages in

 • Page 13 and 14:

  Identifying parts M For shooting: F

 • Page 15 and 16:

  Identifying parts Sides/Bottom A Mi

 • Page 17 and 18:

  Identifying parts Lens DT 16-50mm F

 • Page 19 and 20:

  Selecting a function using the Fn (

 • Page 21 and 22:

  Using the In-Camera Guide You can u

 • Page 23 and 24:

  Charging the battery pack 2 Connect

 • Page 25 and 26:

  Inserting the battery pack/memory c

 • Page 27 and 28:

  Attaching a lens Set the power swit

 • Page 29 and 30:

  Setting the date and time When you

 • Page 31 and 32:

  Shooting and viewing images Shootin

 • Page 33 and 34:

  Playing back images 1 Press the but

 • Page 35 and 36:

  Selecting a shooting mode Selecting

 • Page 37 and 38:

  Using the Wi-Fi and NFC one-touch f

 • Page 39 and 40:

  Using the software Using Image Data

 • Page 41 and 42:

  Using the software • Movies recor

 • Page 43 and 44:

  Others Checking the number of image

 • Page 45 and 46:

  Checking the number of images and r

 • Page 47 and 48:

  Specifications Camera [System] Came

 • Page 49 and 50:

  Specifications [Continuous shooting

 • Page 51 and 52:

  Specifications Lens Name (Model nam

 • Page 53 and 54:

  Specifications • DLNA and DLNA CE

 • Page 55 and 56:

  ATTENTION Batterie Toute erreur de

 • Page 57 and 58:

  Note : L’appareil a été testé

 • Page 59 and 60:

  Pour les clients à Singapour Pour

 • Page 61 and 62:

  Remarques sur l’utilisation de vo

 • Page 63 and 64:

  Remarques sur l’utilisation de vo

 • Page 65 and 66:

  Identification des pièces Voir les

 • Page 67 and 68:

  Identification des pièces M Pour l

 • Page 69 and 70:

  Identification des pièces Faces la

 • Page 71 and 72:

  Identification des pièces Objectif

 • Page 73 and 74:

  Sélection d’une fonction au moye

 • Page 75 and 76:

  Fonctions pouvant être sélectionn

 • Page 77 and 78:

  Préparation de l’appareil photo

 • Page 79 and 80:

  Insertion de la batterie et de la c

 • Page 81 and 82:

  Insertion de la batterie et de la c

 • Page 83 and 84:

  Fixation d’un objectif Remarques

 • Page 85 and 86:

  Réglage de la date et heure Nouvea

 • Page 87 and 88:

  Prise d’images fixes 5 Enfoncez c

 • Page 89 and 90:

  Lecture des images 1 Appuyez sur le

 • Page 91 and 92:

  Sélection d’un mode de prise de

 • Page 93 and 94:

  Utilisation du Wi-Fi et des fonctio

 • Page 95 and 96:

  Utilisation du logiciel Utilisation

 • Page 97 and 98:

  Utilisation du logiciel • Les fil

 • Page 99 and 100:

  Divers Vérification du nombre d’

 • Page 101 and 102:

  Vérification du nombre d’images

 • Page 103 and 104:

  Vérification du nombre d’images

 • Page 105 and 106:

  Spécifications [Contrôle de l’e

 • Page 107 and 108:

  Spécifications [Consommation élec

 • Page 109 and 110:

  Spécifications Objectif Nom (nom d

 • Page 111 and 112:

  Spécifications Compatibilité des

 • Page 113 and 114:

  Spécifications FR FR 61

 • Page 115 and 116:

  ACHTUNG Akku Bei unsachgemäßem Ge

 • Page 117 and 118:

  Vor Gebrauch Hinweise zur Benutzung

 • Page 119 and 120:

  Hinweise zur Benutzung Ihrer Kamera

 • Page 121 and 122:

  Vor Gebrauch Überprüfen des mitge

 • Page 123 and 124:

  Identifizierung der Teile Rückseit

 • Page 125 and 126:

  Identifizierung der Teile Oberseite

 • Page 127 and 128:

  Identifizierung der Teile G HDMI-Mi

 • Page 129 and 130:

  Liste der Funktionen Bedienung der

 • Page 131 and 132:

  Auswählen einer Funktion mit der T

 • Page 133 and 134:

  Benutzung des Kameraführers Sie k

 • Page 135 and 136:

  Laden des Akkus 2 Schließen Sie da

 • Page 137 and 138:

  Einsetzen des Akkus/einer Speicherk

 • Page 139 and 140:

  Anbringen eines Objektivs Stellen S

 • Page 141 and 142:

  Anbringen eines Objektivs Hinweise

 • Page 143 and 144:

  Einstellen von Datum und Uhrzeit Er

 • Page 145 and 146:

  Standbildaufnahme 5 Drücken Sie de

 • Page 147 and 148:

  Bildwiedergabe 1 Drücken Sie die T

 • Page 149 and 150:

  Auswählen des Aufnahmemodus Auswä

 • Page 151 and 152:

  Verwendung der Wi-Fi- und NFC-One-t

 • Page 153 and 154:

  Verwenden der Software Verwendung v

 • Page 155 and 156:

  Verwenden der Software • Falls di

 • Page 157 and 158:

  Sonstiges Überprüfen der Standbil

 • Page 159 and 160:

  Überprüfen der Standbildzahlen un

 • Page 161 and 162:

  Technische Daten Kamera [System] Ka

 • Page 163 and 164:

  Technische Daten [Bildzoomwiedergab

 • Page 165 and 166:

  Technische Daten Objektiv Bezeichnu

 • Page 167 and 168:

  Technische Daten • Wi-Fi, das Wi-

 • Page 169 and 170:

  PRECAUCIÓN Batería Si la batería

 • Page 171 and 172:

  AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO La op

 • Page 173 and 174:

  Notas sobre la utilización de la c

 • Page 175 and 176:

  Notas sobre la utilización de la c

 • Page 177 and 178:

  Identificación de las partes Consu

 • Page 179 and 180:

  Identificación de las partes M Par

 • Page 181 and 182:

  Identificación de las partes Later

 • Page 183 and 184:

  Identificación de las partes Objet

 • Page 185 and 186:

  Selección de una función utilizan

 • Page 187 and 188:

  Funciones que se pueden seleccionar

 • Page 189 and 190:

  Preparación de la cámara Carga de

 • Page 191 and 192:

  Inserción de la batería/tarjeta d

 • Page 193 and 194:

  Inserción de la batería/tarjeta d

 • Page 195 and 196:

  Colocación de un objetivo Notas

 • Page 197 and 198:

  Ajuste de la fecha y la hora Para a

 • Page 199 and 200:

  Grabación de películas 1 Ajuste e

 • Page 201 and 202:

  Borrado de imágenes Una vez que ha

 • Page 203 and 204:

  Utilización de las funciones Wi-Fi

 • Page 205 and 206:

  Visualización de imágenes en un o

 • Page 207 and 208:

  Utilización del software Utilizaci

 • Page 209 and 210:

  Utilización del software Instalaci

 • Page 211 and 212:

  Comprobación del número de imáge

 • Page 213 and 214:

  Comprobación del número de imáge

 • Page 215 and 216:

  Especificaciones Cámara [Sistema]

 • Page 217 and 218:

  El número máximo de tomas continu

 • Page 219 and 220:

  Especificaciones Objetivo Nombre (N

 • Page 221 and 222:

  • N Mark es una marca comercial o

 • Page 223 and 224:

  • Non utilizzare pile agli ioni d

 • Page 225 and 226:

  Prima dell’uso Note sull’uso de

 • Page 227 and 228:

  • A temperature ambiente elevate,

 • Page 229 and 230:

  Prima dell’uso Verifica dei compo

 • Page 231 and 232:

  Identificazione delle parti Lato po

 • Page 233 and 234:

  Identificazione delle parti Lato su

 • Page 235 and 236:

  G Presa micro HDMI H Terminale USB

 • Page 237 and 238:

  Elenco delle funzioni Funzionamento

 • Page 239 and 240:

  Funzioni selezionabili usando il ta

 • Page 241 and 242:

  Preparazione della fotocamera Caric

 • Page 243 and 244:

  Inserimento del pacco batteria/dell

 • Page 245 and 246:

  Inserimento del pacco batteria/dell

 • Page 247 and 248:

  Montaggio di un obiettivo Note •

 • Page 249 and 250:

  Impostazione della data e dell’or

 • Page 251 and 252:

  Ripresa di fermi immagine 5 Premere

 • Page 253 and 254:

  Riproduzione delle immagini 1 Preme

 • Page 255 and 256:

  Selezione di un modo di ripresa Sel

 • Page 257 and 258:

  Uso delle funzioni Wi-Fi e NFC One

 • Page 259 and 260:

  Uso del software Uso di Image Data

 • Page 261 and 262:

  Uso del software • I filmati regi

 • Page 263 and 264:

  Altro Controllo del numero di immag

 • Page 265 and 266:

  Controllo del numero di immagini e

 • Page 267 and 268:

  Controllo del numero di immagini e

 • Page 269 and 270:

  [Controllo dell’esposizione] Cell

 • Page 271 and 272:

  Dati tecnici Peso: Circa 726 g (con

 • Page 273 and 274:

  Dati tecnici Informazioni sulla lun

 • Page 275 and 276:

  • Il contrassegno N è un marchio

 • Page 277 and 278:

  • Não exponha a uma temperatura

 • Page 279 and 280:

  “Este produto está homologado pe

 • Page 281 and 282:

  Notas sobre a utilização da sua c

 • Page 283 and 284:

  Antes da utilização Verificação

 • Page 285 and 286:

  Identificação dos componentes Lad

 • Page 287 and 288:

  Identificação dos componentes Lad

 • Page 289 and 290:

  Identificação dos componentes G M

 • Page 291 and 292:

  Lista de funções Operar a câmara

 • Page 293 and 294:

  Funções que podem ser selecionada

 • Page 295 and 296:

  Preparar a câmara Carregar o pack

 • Page 297 and 298:

  Inserir a bateria/cartão de memór

 • Page 299 and 300:

  Inserir a bateria/cartão de memór

 • Page 301 and 302:

  Colocar uma objetiva Notas • Quan

 • Page 303 and 304:

  Definição da data e hora Voltar a

 • Page 305 and 306:

  Fotografar imagens fixas 5 Prima to

 • Page 307 and 308:

  Reproduzir imagens 1 Prima o botão

 • Page 309 and 310:

  Selecionar um modo de fotografia Se

 • Page 311 and 312:

  Utilização das funções com um s

 • Page 313 and 314:

  Usar o software Usar Image Data Con

 • Page 315 and 316:

  Usar o software • Filmes gravados

 • Page 317 and 318:

  Outros temas Verificar o número de

 • Page 319 and 320:

  Verificar o número de imagens e te

 • Page 321 and 322:

  Verificar o número de imagens e te

 • Page 323 and 324:

  Características técnicas [Control

 • Page 325 and 326:

  Características técnicas [Consumo

 • Page 327 and 328:

  Características técnicas Sobre co

 • Page 329 and 330:

  Características técnicas PT PT 55

 • Page 331 and 332:

  • Plet de accu niet en stel deze

 • Page 333 and 334:

  Vóór gebruik Opmerkingen over het

 • Page 335 and 336:

  Opmerkingen over het gebruik van uw

 • Page 337 and 338:

  Vóór gebruik De bijgeleverde item

 • Page 339 and 340:

  Onderdelen herkennen Achteraanzicht

 • Page 341 and 342:

  Onderdelen herkennen Bovenkant A Mu

 • Page 343 and 344:

  Onderdelen herkennen G HDMI-microaa

 • Page 345 and 346:

  Functielijst De camera bedienen De

 • Page 347 and 348:

  Een functie selecteren met de Fn (f

 • Page 349 and 350:

  De helpfunctie in camera gebruiken

 • Page 351 and 352:

  De accu opladen 2 Sluit de acculade

 • Page 353 and 354:

  De accu/geheugenkaart plaatsen (los

 • Page 355 and 356:

  De lens bevestigen Zet de ON/OFF(Aa

 • Page 357 and 358:

  De datum en tijd instellen Wanneer

 • Page 359 and 360:

  Beelden opnemen en weergeven Stilst

 • Page 361 and 362:

  Bewegende beelden opnemen 1 Zet de

 • Page 363 and 364:

  Beelden wissen Wanneer u eenmaal ee

 • Page 365 and 366:

  De Wi-Fi-functies gebruiken De Wi-F

 • Page 367 and 368:

  Beelden bekijken op een computer De

 • Page 369 and 370:

  De software gebruiken PlayMemories

 • Page 371 and 372:

  De software gebruiken Remote Camera

 • Page 373 and 374:

  Het aantal beelden en de opnameduur

 • Page 375 and 376:

  Het aantal beelden en de opnameduur

 • Page 377 and 378:

  Technische gegevens Camera [Systeem

 • Page 379 and 380:

  Technische gegevens [Ononderbroken

 • Page 381 and 382:

  Technische gegevens Lens Naam (mode

 • Page 383 and 384:

  • De N-markering is een handelsme

 • Page 385 and 386:

  • Akumulatora nie należy wystawi

 • Page 387 and 388:

  W odniesieniu do wszystkich pozosta

 • Page 389 and 390:

  Uwagi dotyczące użytkowania apara

 • Page 391 and 392:

  Uwagi dotyczące użytkowania apara

 • Page 393 and 394:

  Sprawdzenie dostarczonych elementó

 • Page 395 and 396:

  Elementy aparatu Tył A Nakładka n

 • Page 397 and 398:

  Elementy aparatu Widok z góry A St

 • Page 399 and 400:

  G Złącze micro HDMI H Złącze US

 • Page 401 and 402:

  Lista funkcji Obsługa aparatu Spos

 • Page 403 and 404:

  Wybór funkcji wykorzystującej prz

 • Page 405 and 406:

  Korzystanie z przewodnika w aparaci

 • Page 407 and 408:

  Ładowanie akumulatora 2 Podłączy

 • Page 409 and 410:

  Wkładanie akumulatora/karty pamię

 • Page 411 and 412:

  Zakładanie obiektywu Przed podłą

 • Page 413 and 414:

  Zakładanie obiektywu Zdejmowanie o

 • Page 415 and 416:

  Anulowanie ustawienia daty i godzin

 • Page 417 and 418:

  Fotografowanie 5 Wciśnij spust mig

 • Page 419 and 420:

  Wyświetlanie zdjęć 1 Naciśnij p

 • Page 421 and 422:

  Wybór trybu fotografowania Wybór

 • Page 423 and 424:

  Korzystanie z funkcji z jednym dotk

 • Page 425 and 426:

  Korzystanie z oprogramowania Korzys

 • Page 427 and 428:

  Korzystanie z oprogramowania • Je

 • Page 429 and 430:

  Pozostałe informacje Sprawdzanie d

 • Page 431 and 432:

  Sprawdzanie dostępnej liczby zdję

 • Page 433 and 434:

  Sprawdzanie dostępnej liczby zdję

 • Page 435 and 436:

  [Kontrola ekspozycji] Element pomia

 • Page 437 and 438:

  Dane techniczne [Pobór mocy] Przy

 • Page 439 and 440:

  Dane techniczne Ogniskowa Kąt obra

 • Page 441 and 442:

  • Wi-Fi, logo Wi-Fi oraz Wi-Fi PR

 • Page 443 and 444:

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Бат

 • Page 445 and 446:

  Для покупателей в Е

 • Page 447 and 448:

  Перед использовани

 • Page 449 and 450:

  Примечания по испо

 • Page 451 and 452:

  Перед использовани

 • Page 453 and 454:

  Компоненты камеры

 • Page 455 and 456:

  Компоненты камеры

 • Page 457 and 458:

  Компоненты камеры

 • Page 459 and 460:

  Компоненты камеры F

 • Page 461 and 462:

  Список функций Экс

 • Page 463 and 464:

  Выбор функции с пом

 • Page 465 and 466:

  Функции, которые мо

 • Page 467 and 468:

  Подготовка камеры

 • Page 469 and 470:

  Установка аккумуля

 • Page 471 and 472:

  Установка аккумуля

 • Page 473 and 474:

  Присоединение объе

 • Page 475 and 476:

  Установка даты и вр

 • Page 477 and 478:

  Съемка и просмотр с

 • Page 479 and 480:

  Видеосъемка 1 Устан

 • Page 481 and 482:

  Удаление снимков В

 • Page 483 and 484:

  Использование функ

 • Page 485 and 486:

  Просмотр фотоснимк

 • Page 487 and 488:

  Использование прог

 • Page 489 and 490:

  Использование прог

 • Page 491 and 492:

  Проверка количеств

 • Page 493 and 494:

  Проверка количеств

 • Page 495 and 496:

  Проверка количеств

 • Page 497 and 498:

  Технические характ

 • Page 499 and 500:

  Технические характ

 • Page 501 and 502:

  Технические характ

 • Page 503 and 504:

  Технические характ

 • Page 505 and 506:

  Технические характ

 • Page 507 and 508:

  УВАГА! Акумуляторн

 • Page 509 and 510:

  Виробник Соні Корп

 • Page 511 and 512:

  Примітки щодо вико

 • Page 513 and 514:

  Примітки щодо вико

 • Page 515 and 516:

  Перевірка приладдя

 • Page 517 and 518:

  Елементи фотоапара

 • Page 519 and 520:

  Елементи фотоапара

 • Page 521 and 522: Елементи фотоапара
 • Page 523 and 524: Елементи фотоапара
 • Page 525 and 526: Користування фотоа
 • Page 527 and 528: Вибір функції за до
 • Page 529 and 530: Використання вбудо
 • Page 531 and 532: Заряджання акумуля
 • Page 533 and 534: Встановлення батар
 • Page 535 and 536: Встановлення об’є
 • Page 537 and 538: Встановлення об’є
 • Page 539 and 540: Встановлення дати
 • Page 541 and 542: Знімання фотографі
 • Page 543 and 544: Відтворення зображ
 • Page 545 and 546: Вибір режиму зйомк
 • Page 547 and 548: Використання функц
 • Page 549 and 550: Використання прогр
 • Page 551 and 552: Використання прогр
 • Page 553 and 554: Інше Перевірка кіл
 • Page 555 and 556: Перевірка кількост
 • Page 557 and 558: Перевірка кількост
 • Page 559 and 560: Технічні характери
 • Page 561 and 562: Технічні характери
 • Page 563 and 564: Технічні характери
 • Page 565 and 566: Технічні характери
 • Page 567 and 568: Технічні характери
 • Page 569 and 570: • Kortslut inte batteriet och lå
 • Page 571: Innan du börjar använda kameran A
 • Page 575 and 576: Innan du börjar använda kameran K
 • Page 577 and 578: För att välja funktion för Fn (F
 • Page 579 and 580: Funktioner som går att välja med
 • Page 581 and 582: Kameraförberedelser Uppladdning av
 • Page 583 and 584: Isättning av batteripaketet/ett mi
 • Page 585 and 586: Isättning av batteripaketet/ett mi
 • Page 587 and 588: Hur man monterar ett objektiv Anmä
 • Page 589 and 590: Inställning av datumet och klockan
 • Page 591 and 592: Hur man använder mjukvaran Hur man
 • Page 593 and 594: Hur man använder mjukvaran • Fil
 • Page 595 and 596: Övrigt Varumärken • Memory Stic
 • Page 597 and 598: VAROITUS Akku Epäasiallinen käsit
 • Page 599 and 600: Ennen käyttöä Kameran käyttöö
 • Page 601 and 602: Kameran käyttöön liittyviä huom
 • Page 603 and 604: Toimintoluettelo Kameran käyttämi
 • Page 605 and 606: Toiminnot, jotka voidaan valita MEN
 • Page 607 and 608: Kameran valmistelu Akun lataaminen
 • Page 609 and 610: Akun/muistikortin (myydään erikse
 • Page 611 and 612: Akun/muistikortin (myydään erikse
 • Page 613 and 614: Objektiivin kiinnitys Huomautuksia
 • Page 615 and 616: Päivämäärän ja ajan asettamine
 • Page 617 and 618: Ohjelmiston käyttäminen Image Dat
 • Page 619 and 620: Ohjelmiston käyttäminen • PlayM
 • Page 621 and 622: Muut Tavaramerkit • Memory Stick
 • Page 623 and 624:

  Forsiktig Batteri Hvis batteriet fe

 • Page 625 and 626:

  Før bruk Om bruk av kameraet Skjer

 • Page 627 and 628:

  Om bruk av kameraet Om å spille av

 • Page 629 and 630:

  Funksjonsoversikt Betjening av kame

 • Page 631 and 632:

  Velge en funksjon ved hjelp av Fn (

 • Page 633 and 634:

  Bruke kameraveiviseren Du kan bruke

 • Page 635 and 636:

  Lade batteriet 2 Sett batteriladere

 • Page 637 and 638:

  Sette inn batteriet/minnekortet (se

 • Page 639 and 640:

  Sette på et objektiv Sett strømkn

 • Page 641 and 642:

  Justere dato og klokkeslett Første

 • Page 643 and 644:

  Vise bilder på en datamaskin Bruke

 • Page 645 and 646:

  Bruke programvaren Bruke PlayMemori

 • Page 647 and 648:

  Bruke programvaren Installere Remot

 • Page 649 and 650:

  NO 29 NO

 • Page 651 and 652:

  FORSIGTIG Batteri Hvis batteriet h

 • Page 653 and 654:

  Inden brug Bemærkninger om brug af

 • Page 655 and 656:

  Bemærkninger om brug af dit kamera

 • Page 657 and 658:

  Funktionsliste Betjening af kamerae

 • Page 659 and 660:

  Funktioner, som kan vælges vha. ME

 • Page 661 and 662:

  Forberedelse af kameraet Opladning

 • Page 663 and 664:

  Indsættelse af batteri/ hukommelse

 • Page 665 and 666:

  Indsættelse af batteri/hukommelses

 • Page 667 and 668:

  Montering af et objektiv Bemærknin

 • Page 669 and 670:

  Indstilling af dato og tid Indstill

 • Page 671 and 672:

  Brug af softwaren Brug af Image Dat

 • Page 673 and 674:

  Brug af softwaren • Film, der er

 • Page 675:

  Andet Varemærker • Memory Stick