Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Croate

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Croate

Prije upotrebe Provjera

Prije upotrebe Provjera isporučenih stavki Najprije provjerite naziv modela svog fotoaparata (str. 4). Isporučena dodatna oprema razlikuje se ovisno o modelu. Broj u zagradi označava broj komada. Isporučeno sa svim modelima: • Fotoaparat (1) • BC-VM10A Punjač baterije (1) • Traka za nošenje na ramenu (1) • Kabel za napajanje (mrežni vod) (1)* (ne isporučuje se u SAD-u iKanadi) Upute za pričvršćivanje trake za nošenje na ramenu na fotoaparat potražite na stranici 14. • Poklopac kućišta (1) (pričvršćen na fotoaparat) * Uz vaš fotoaparat može se isporučiti više kabela za napajanje. Upotrijebite onaj koji odgovara za vašu državu/ regiju. • Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H (1) •Mikro USB kabel (1) • Poklopac nosača (1) (pričvršćen na fotoaparat) • Poklopac okulara (1) (pričvršćen na fotoaparat) • Priručnik s uputama (1) (ovaj priručnik) • Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1) U vodiču su objašnjene funkcije koje zahtijevaju Wi-Fi vezu. ILCA-77M2Q: • Objektiv za zumiranje DT 16 – 50 mm (1)/ prednji poklopac za objektiv (1)/ stražnji poklopac za objektiv (1)/ sjenilo za objektiv (1) HR 8

Provjera isporučenih stavki ILCA-77M2M: • Objektiv za zumiranje DT 18 – 135 mm (1)/ prednji poklopac za objektiv (1)/ stražnji poklopac za objektiv (1)/ sjenilo za objektiv (1) HR 9