Views
3 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Identifikacija delova Za

Identifikacija delova Za detalje o načinu upravljanja delovima, pogledajte stranice navedene uzagradama. Prednja strana A Okidač (30) B Prekidač za napajanje (28) C Prednji kontrolni točkić (17) D Senzor za daljinski upravljač E Kontakti objektiva* F Ogledalo* G Dugme za pregled H Bajonet I Ugrađeni blic* • Pritisnite dugme (izbacivanje blica) da biste koristili blic. • Kada ne koristite blic, vratite ga u telo fotoaparata. J Mikrofon** K Dugme za otključavanje položaja točkića za izbor režima (30, 34) L Točkić za izbor režima (34) M Dugme (izbacivanje blica) N Oznaka za montiranje (26) O Dugme za oslobađanje objektiva (27) P Točkić za izbor režima fokusiranja * Ne dodirujte direktno ove delove. ** Ne prekrivajte ovaj deo tokom snimanja filma. U suprotnom može doći do šuma ili snižene jačine zvuka. SR 10

Identifikacija delova Zadnja strana A Štitnik za tražilo B Senzor oka C Dugme MENU (19) D Tražilo* • Kada gledate u tražilo, aktivira se režim tražila, a kada odmaknete lice od tražila, prikaz se vraća u režim monitora. E Točkić za prilagođavanje dioptrije • Podešavajte dugme za prilagođavanje dioptrije prema svom vidu dok prikaz u tražilu ne postane jasan. F Monitor G Senzor svetla H Dugme MOVIE (31) I U toku snimanja: Dugme AEL (zaključavanje automatske ekspozicije)/Dugme SLOW SYNC U toku pregleda: Dugme (indeks slika) J U toku snimanja: Dugme AF/MF (automatsko fokusiranje/ručno fokusiranje) U toku pregleda: Dugme (uvećanje) K Zadnji kontrolni točkić (17) L Višesmerni birač SR 11