Views
7 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Korišćenje Wi-Fi i NFC

Korišćenje Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom Povezivanje fotoaparata sa pristupnom tačkom bežične mreže Povežite fotoaparat sa pristupnom tačkom vaše bežične mreže. Pre nego što započnete postupak, uverite se da uz sebe imate SSID (naziv pristupne tačke) i lozinku za pristupnu tačku bežične mreže. 1 Dugme MENU t (Wireless) 2 t [Access Point Set.]. 2 Upotrebite v/V na višesmernom biraču da izaberete pristupnu tačku na koju želite da se povežete. Pritisnite z u sredini višesmernog birača i unesite lozinku ako se pored naziva pristupne tačke bežične mreže pojavi ikona ključa, a zatim izaberite [OK]. Napomene • Ako ne možete da ostvarite vezu, pogledajte priručnik za korišćenje pristupne tačke bežične mreže ili se konsultujte sa administratorom pristupne tačke. • Da biste sačuvali slike na računaru, instalirajte sledeći namenski softver na računar. Kada se koristi Windows: PlayMemories Home www.sony.net/pm/ Kada se koristi Mac: Wireless Auto Import http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ SR 36

Pregled slika na računaru Korišćenje softvera Koristite sledeće aplikacije da biste optimizovali upotrebu slika snimljenih fotoaparatom. •Image Data Converter •PlayMemories Home • Remote Camera Control Za detalje o instalaciji, pogledajte stranice od 38 do 41. Sistemski zahtevi Računarske zahteve za softver možete pronaći na sledećoj URL adresi: www.sony.net/pcenv/ SR 37