Views
3 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Lituanien

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Lituanien

Laiko ir datos

Laiko ir datos nustatymas Pirmą kartą įjungus fotoaparatą arba suaktyvinus funkcijas, pateikiamas datos ir laiko nustatymo ekranas. 1 Norėdami įjungti fotoaparatą, maitinimo jungiklį nustatykite įpadėtįON. Pateikiamas datos ir laiko nustatymo ekranas. • Norėdami išjungti fotoaparatą, maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF. 2 Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter], tada paspauskite kryptinio valdiklio sritį z. 3 Pasirinkite norimą vietovę ir paspauskite z. 4 Paspausdami kryptinio valdiklio sritį v/V pasirinkite nustatymo elementą ir paspauskite z. 5 Paspausdami kryptinio valdiklio sritį v/V/b/B pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite z. 6 Pakartodami 4–5 žingsnius nustatykite kitus elementus, o tada pasirinkite [Enter] ir paspauskite z. Kaip atšaukti datos ir laiko nustatymo veiksmą Paspausite mygtuką MENU. LT 28

Laiko ir datos nustatymas Datos / laiko nustatymas iš naujo Datos ir laiko sąrankos ekranas parodomas automatiškai pirmą kartą įjungus fotoaparatą arba kai atsarginis įkraunamas maitinimo elementas iškraunamas. Norėdami nustatyti datą ir laiką, naudokite meniu. Mygtukas MENU t (sąranka) 4 t [Date/Time Setup] arba [Area Setting] Mygtukas MENU Datos ir laiko nustatymo išlaikymas Šiame fotoaparate integruotas įkraunamas maitinimo elementas, kad datos ir laiko nustatymai būtų išlaikyti nepaisant to, ar maitinimas įjungtas ir maitinimo elementas įdėtas. LT 29