Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Идентифициране на частите • Може да покажете екрана за [Send to Smartphone], като натиснете този бутон. • Когато прикрепите вертикална ръкохватка (продава се отделно), натискането на бутона (Завъртане на изображението) на вертикалната ръкохватка показва екрана [Send to Smartphone]. N Бутон DISP (Показване) O Бутон (Интелигентен телепреобразувател) P Бутон C (Персонализиране) За преглеждане: бутон (Изтриване) (37) Q Бутон (Възпроизвеждане) (36) * Не докосвайте директно тази част. BG 14

Идентифициране на частите Горна страна A Мулти-интерфейсно гнездо за аксесоари* B Бутон FINDER/MONITOR C Панел на дисплея D Бутон (Работен режим) E Бутон WB (Баланс на бялото) F Бутон (Експозиция) G Бутон ISO H Бутон за осветяване на панела на дисплея I Знак за позиция на сензора за изображения * За подробности относно съвместими аксесоари за мултиинтерфейсното гнездо, посетете уебсайта на Sony за вашия регион или се консултирайте със съответния търговец на Sony или с местния упълномощен сервиз на Sony. Могат да бъдат използвани и аксесоари за държача на аксесоари. Операциите не са гарантирани саксесоари от други производители. BG 15