Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Избиране на

Избиране на функция с бутона Fn (Функция) Този бутон се използва за настройване или изпълнение на функции, използвани често при снимане, освен за функции от екрана Quick Navi. 1 Натиснете бутона DISP, за да зададете режима на показване на различен от [For viewfinder]. 2 Натиснете бутона Fn. 3 Изберете желания елемент чрез v/V/b/B на многофункционалния селектор. Показва се екранът за настройки. 4 Изберете желаната настройка чрез завъртане на предната ролка, след това натиснете z на многофункционалния селектор. • Някои стойности на настройките могат да бъдат регулирани прецизно чрез завъртане на задната ролка. BG 20

Избиране на функция с бутона Fn (Функция) За да настроите индивидуалните настройки в съответния прозорец В стъпка 3 изберете елемент за настройка инатиснете z на многофункционалния селектор, за да превключите на съответния екран за елемента за настройка. Задайте елементите съобразно Ръководството за работа. Ръководство за работа BG 21