Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Настройване

Настройване на датата и часа Повторно настройване на датата/часа и зоната Екранът за настройка на датата и часа се показва автоматично, когато захранването се включи за първи път или когато вътрешната акумулаторна резервна батерия се изтощи. За да нулирате датата и часа, използвайте менюто. Бутон MENU t (Setup) 4 t [Date/Time Setup] или [Area Setting] Бутон MENU Запазване на настройката за дата и час Този фотоапарат има вътрешна акумулаторна батерия, която поддържа датата и часа и други настройки, независимо дали захранването е включено, или изключено, нито дали батерията е монтирана, или не. BG 32

Снимане и преглеждане на изображения Снимане на снимки В автоматичния режим фотоапаратът анализира обекта и ви позволява да снимате с подходящите настройки. 1 Задайте превключвателя за захранване на ON, за да включите фотоапарата. 2 Задайте селектора на режим на (Auto Mode). • Завъртете селектора на режим, докато натискате бутона за освобождаване на заключването в центъра му. 3 Погледнете през визьора и задръжте фотоапарата. Когато използвате вариообектив, настройте пръстена за мащабиране спрямо правилния размер на обекта. Пръстен за мащабиране 4 Натиснете бутона за затвора наполовина, за да фокусирате. • Когато изображението е във фокус, прозвучава сигнал ииндикаторътz или светва. BG 33