Views
7 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Снимане на

Снимане на снимки 5 Натиснете бутона за затвора до долу, за да заснемете изображение. • Ако [Auto Obj. Framing] е с настройка [Auto], при снимането на лица, на обекти в близък план (макро) или обекти, проследени от [Lock-on AF], фотоапаратът анализира сцената и автоматично отрязва заснетото изображение в подходяща композиция. Ще бъдат съхранени и оригиналното, и отрязаното изображение. BG 34

Записване на видеоклипове 1 Задайте селектора на режим на (Movie). • Когато [MOVIE Button] е с настройка [Always], записът на видеоклип може да бъде стартиран от всеки режим на снимане. 2 Натиснете бутона MOVIE, за да започнете да записвате. Бутон MOVIE 3 Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа. Забележки • Звукът на фотоапарата по време на работа може да бъде записан при записването на видеоклип. Можете да деактивирате звука при запис, като настроите [Audio Recording] на [Off]. • Времето за продължителен запис на видеоклип зависи от околната температура или от състоянието на фотоапарата. Вижте „Бележки относно непрекъснатото записване на видеоклип“ (стр. 49). • Когато се появи икона , температурата на фотоапарата е твърде висока. Изключете фотоапарата и изчакайте, докато температурата на фотоапарата спадне. • Когато записвате продължително дълго време, може да усетите, че фотоапаратът е топъл. Това е нормално. Също така може да се появи „Internal temp. high. Allow it to cool.“. В тези случаи изключете фотоапарата и изчакайте, докато отново е готов за снимане. BG 35