Views
4 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на функциите на Wi-Fi и NFC Свързване на фотоапарата към безжична точка на достъп Свържете фотоапарата към своята безжична точка на достъп. Преди да стартирате процедурата, уверете се, че знаете SSID (име на точката на достъп) и паролата на безжичната точка на достъп. 1 Бутон MENU t (Wireless) 2 t [Access Point Set.]. 2 Използвайте v/V на многофункционалния селектор, за да изберете точката на достъп за свързване. Натиснете z в центъра на многофункционалния селектор и въведете паролата, ако се покаже икона с ключ с безжична точка на достъп, след това натиснете [OK]. Забележки • Ако не се осъществи връзка, вижте инструкциите за експлоатация на безжичната точка на достъп или се свържете с администратора. • За да записвате изображения на компютър, инсталирайте следния специализиран софтуер на компютъра си. При използване на Windows: PlayMemories Home www.sony.net/pm/ При използване на Mac: Wireless Auto Import http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ BG 40

Преглеждане на изображения на компютър Използване на софтуера Използвайте следните приложения, за да оптимизирате употребата на изображенията, заснети с фотоапарата. •Image Data Converter •PlayMemories Home • Remote Camera Control За подробности относно инсталирането вижте от стр. 42 до 45. Системни изисквания Можете да откриете системните изисквания за софтуера на следния URL адрес: www.sony.net/pcenv/ BG 41