Views
9 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Slovénien

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Slovénien

Uporaba funkcij Wi-Fi

Uporaba funkcij Wi-Fi Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC za povezavo z enim dotikom S funkcijami Wi-Fi in funkcijami NFC za povezavo z enim dotikom lahko izvajate naslednja dejanja. Fotografije in posnetke shranite vračunalnik. Fotografije in posnetke prenesete iz fotoaparata v pametni telefon. S pametnim telefonom daljinsko upravljate fotoaparat. Fotografije prikazujete na televizorju. Za več podatkov o funkcijah Wi-Fi in funkcijah NFC za povezavo z enim dotikom glejte priloženi dokument »Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo z enim dotikom (NFC)« ali »Vodnik za pomoč« (stran 2). SI 36

Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC za povezavo z enim dotikom Povezovanje fotoaparata z brezžično dostopovno točko Fotoaparat povežite z brezžično dostopovno točko. Pred začetkom postopka poskrbite, da imate pri sebi ime (SSID) in geslo brezžične dostopovne točke. 1 Gumb MENU t (Wireless) 2 t [Access Point Set.]. 2 Z gumboma v/V na izbirniku izberite dostopovno točko, s katero se želite povezati. Če je z brezžično dostopovno točko prikazana tudi ikona ključa, pritisnite gumb z v sredini izbirnika, vnesite geslo ter nato izberite možnost [OK]. Opombe • Če se povezava ne vzpostavi, glejte navodila za uporabo brezžične dostopovne točke ali se obrnite na njenega skrbnika. • Če želite fotografije ali posnetke shraniti v računalnik, vanj namestite naslednjo namensko programsko opremo. Pri uporabi sistema Windows: PlayMemories Home www.sony.net/pm/ Pri uporabi sistema Mac: Wireless Auto Import http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ SI 37