Views
7 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Roumain

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Roumain

Identificarea

Identificarea componentelor Partea superioară A Talpă pentru interfaţă multiplă* B Butonul FINDER/MONITOR C Panoul de afişaj D Butonul (Mod acţionare) E Butonul WB (Balans de alb) F Butonul (Expunere) G Butonul ISO H Butonul de iluminare a panoului de afişaj I Marcajul de poziţionare a senzorului de imagine * Pentru detalii cu privire la accesoriile compatibile cu talpa de interfaţă multiplă, vizitaţi site-ul Web Sony local sau consultaţi distribuitorul local Sony sau unitatea de service Sony autorizată locală. De asemenea, se pot utiliza şi accesoriile pentru talpa de accesorii. Operaţiile realizate cu accesoriile fabricate de alţi producători nu sunt garantate. RO 12

Identificarea componentelor Părţile laterale/inferioară A Mufă pentru microfon • Dacă se conectează un microfon extern, microfonul intern este dezactivat automat. Dacă microfonul extern este alimentat prin conector, microfonul va fi alimentat de cameră. B Cârlige pentru cureaua de umăr • Ataşaţi ambele capete ale curelei de cameră. C Terminal (Sincronizare bliţ) D Terminal REMOTE • Când conectaţi RM-L1AM Telecomandă (comercializat separat) la cameră, introduceţi conectorul Telecomandă în terminalul REMOTE, aliniind ghidul conectorului cu ghidul terminalului REMOTE. Asiguraţi-vă că cablul Telecomandă este orientat înainte. E Difuzor F Terminal DC IN • Când conectaţi adaptorul c.a. AC-PW10AM (comercializat separat) la cameră, opriţi camera şi cuplaţi conectorul adaptorului c.a. la terminalul DC IN de pe cameră. RO 13