Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Estonien

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Estonien

Seadme osad Tagakülg A

Seadme osad Tagakülg A Okulaarivarjuk B Okulaariandur C Nupp MENU (18) D Pildinäidik* • Kui vaatate pildinäidikusse, aktiveeritakse pildinäidiku režiim; kui liigute pildinäidikust kaugemale, taastub monitorirežiim. E Diopter-reguleerimise nupp • Reguleerige diopterreguleerimise nuppu silmavaate järgi, kuni kuva ilmub selgelt pildinäidikusse. F Monitor G Ruumivalgustuse andur H Nupp MOVIE (30) I Jäädvustamiseks: nupp AEL (AE-lukk) button / nupp SLOW SYNC Vaatamiseks: nupp (pildiindeks). J Jäädvustamiseks: nupp AF/MF (automaatne fookus / käsitsi fokuseerimine) Vaatamiseks: nupp (suurendus) K Tagumine juhtnupp (16) L Valikunupp EE 10

Seadme osad M Jäädvustamiseks: nupp Fn (funktsioon) (17) Vaatamiseks: nupp (Send to Smartphone) • Saate sisu [Send to Smartphone] ekraani kuvada, kui vajutate seda nuppu. • Vertikaalse pideme (müüakse eraldi) kinnitamisel kuvatakse vertikaalsel pidemel oleva nupu (pildi pööramine) vajutamisel ekraan [Send to Smartphone]. N Nupp DISP (ekraan) O Nupp (ekstenderifunktsioon) P Nupp C (kohandatud) Vaatamiseks: nupp (kustutamine) (32). Q Nupp (taasesitus) (31) * Ärge puudutage seda osa vahetult. EE 11