Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Estonien

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Estonien

Funktsioonid, mida saab

Funktsioonid, mida saab valida nuppu MENU kasutades Saate seadistada kaamerale tervikuna põhiseadistused või käivitada funktsioone, nagu jäädvustamine, taasesitus või muud toimingud. 1 Vajutage nuppu MENU, et kuvada menüükuva. 2 Valige soovitud seadistus, kasutades valikunupu nuppe v/V/b/B ja vajutage seejärel valikunupu keskel olevat nuppu z. • Valige ekraani ülaosas ikoon ja vajutage valikunupul nuppu b/B, et liikuda järgmisele menüü MENU üksusele. 3 Valige seadistuse väärtus ja vajutage seejärel kinnitamiseks nuppu z. Paanimenüü kuvamine Võimaldab valida, kas nupu MENU vajutamisel kuvada alati menüü esimene kuva. MENU t (Setup) 2 t [Tile Menu] t [On] EE 18

Kaamerasisese juhendi kasutamine Saate kasutada seadistusi [Custom Key Settings], et määrata soovitud nupule kaamerasisene juhend. Kaamerasisene juhend kuvab parajasti valitud menüü-üksuse või seadistuse selgitused. 1 Valige nupp MENU t (Custom Settings) 6 t [Custom Key Settings] t soovitud nupule määratud funktsioonid t [In-Camera Guide]. Vajutage nuppu MENU ja kasutage valimisnuppu, et valida menüü MENU üksus, mille selgitusi soovite lugeda ja vajutage seejärel nuppu, millele [In-Camera Guide] on määratud. EE 19