Views
9 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Estonien

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Estonien

Kuupäeva ja kellaaja

Kuupäeva ja kellaaja seadistus Kuupäeva/kellaaja ja piirkonna uuesti seadistamine Kui toide lülitatakse esimest korda sisse või kui sisemine korduvlaetav varuaku on tühjaks saanud, ilmub kuupäeva ja kellaaja seadistuskuva automaatselt. Kuupäeva ja kellaaja uuesti seadistamiseks kasutage menüüd. Nupp MENU t (Setup) 4 t [Date/Time Setup] või [Area Setting] Nupp MENU Kuupäeva ja kellaaja seadistuse säilitamine Kaameral on sisemine korduvlaetav aku kuupäeva, kellaaja ja muude seadistuste säilitamiseks olenemata toite või aku olemasolust. EE 28

Pildistamine ja piltide vaatamine Pildistamine (pildid) Automaatrežiimis analüüsib kaamera objekti ja võimaldab teha võtteid sobiva seadistusega. 1 Lülitage kaamera sisse, liigutades toitelüliti asendisse ON. 2 Keerake režiiminupp asendisse (Auto Mode). • Keerake režiiminuppu, vajutades režiiminupu keskel olevat režiimi valimise luku vabastusnuppu. 3 Vaadake pildinäidikusse ja hoidke kaamerat. Suumobjektiivi kasutamisel kohandage objektide sobiva suuruse saavutamiseks suumirõngast. Suumirõngas 4 Vajutage teravustamiseks katikunupp pooleldi alla. • Kui pilt on fookuses, kõlab piiks ja süttib näidik z või . 5 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla. • Kui nägusid, lähivõtteid (makrosid) või jälitatavaid objekte [Lock-on AF] pildistades on sätte [Auto Obj. Framing] väärtus [Auto], analüüsib kaamera stseeni ja kärbib jäädvustatud pildi sobivasse kompositsiooni. Salvestatakse nii algne kui ka kärbitud pilt. EE 29