Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi

2-681-187-11(1) Преди работа Цифров фотоапарат с единичен обектив Ръководство на потребителя/ Отстраняване на проблеми 100 DSLR-A100 Използване на функциите за снимане Използване на функциите за преглед Използване на менюто Използване на компютър Отпечатване на изображения Отстраняване на проблеми ”Първо прочетете това” (отделно ръководство) Обяснява настройките и основните операции за запис/ възпроизвеждане с Вашия фотоапарат. Ръководство за експлоатация Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство и “Първо прочетете това” (отделно ръководство) и запазете ръководствата за бъдещи справки. Други Азбучен указател Данни на потребителя Моделът и серийният номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер на указаното по-долу място. Използвайте тези номера, когато Ви се налага да се обаждате на дилъра на Sony във връзка с този продукт. Модел No DSLR-A100 Сериен номер_______________________________ © 2006 Sony Corporation