Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Стъпка 2:

Стъпка 2: Свързване на фотоапарата с компютъра 2 Към жака USB 1 След като направете USB връзка на стъпка 2, щракнете върху прозореца [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard], след това щракнете върху [ОК], тъй като екранът автоматично се появява на десктопа. USB кабел 1 1 Към USB жак 2 Извежда се прозорецът “Scanner and Camera Wizard”. • Когато използвате Windows XP, прозорецът AutoPlay wizard автоматично се извежда на десктопа. Стъпка 3-А: Копиране на изображения на компютър 2 Щракнете върху [Next]. Изображенията, запазени на носителя за запис на фотоапарата, се извеждат. • Когато сте инсталирали софтуера (приложен в комплекта), може да се изведе прозорецът [Import Images] (стр. 115). В този случай Вие можете също да прехвърлите изображенията като използвате “Picture Motion Browser”. • За Windows 2000/Me, следвайте процедурата, обяснена в “Стъпка 3-Б: Копиране на изображения на компютър” на стр. 109. • За Windows XP, ако екранът не се появи автоматично, следвайте процедурата, обяснена в “Стъпка 3-Б: Копиране на изображения на компютър” на стр. 109. Тази част описва като пример копиране на изображения в папката “My Documents”. Ако екранът не се появи, натиснете наполовина бутона на затвора на фотоапарата. 108

3 Щракнете, за да премахнете отметката пред изображенията, които не искате да копирате на Вашия компютър, след това натиснете [Next]. 5 Изберете опцията, намираща се до [Nothing. I’m finished working with these pictures], след което щракнете върху [Next]. 1 1 2 Появява се прозорецът “Picture Name and Destination”. 2 Извежда се прозорецът “Completing the Scanner and Camera Wizard”. 4 Определете имената на файловете за изображенията, които ще бъдат копирани, както и мястото, където искате да бъдат копирани, след това натиснете [Next]. 1 2 Копирането на изображенията започва. Когато копирането приключи, се извежда прозорецът “Other Options”. • Тази част описва като пример копиране на изображения в папката “My Documents”. 6 Щракнете върху [Finish]. Прозорецът се затваря. • Когато пожелаете да продължите с копирането на други изображения, изключете USB кабела (стр. 111). След това следвайте процедурата, описана в “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата и вашия компютър” на стр. 108. • RAW изображения не могат да бъдат изведени по този начин. Изберете [Open folder to view files] в стъпка 1, след това отворете папката [DCIM] като следвате процеса, описан в Стъпка 3-Б по-долу и копирайте изображенията. Стъпка 3-Б: Копиране на изображения на компютър • За Windows XP следвайте процедурата, обяснена в “Стъпка 3-А: Копиране на изображения на компютър” на стр. 108. Тази част описва като пример копиране на изображения в папката “My Documents”. Ако екранът не се изведе, натиснете наполовина бутона на затвора на фотоапарата. Използване на компютър 109