Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

3 Прехвърлете

3 Прехвърлете изображенията. За да стартирате прехвърлянето на изображенията, щракнете върху бутона [Import]. По подразбиране, изображенията се прехвърлят в папка, създадена в “My Pictures”, която се наименува с датата на прехвърлянето. • За инструкции относно промяната на “Folder to be imported” вижте стр. 118. Преглед на изображения 1 Проверка на прехвърлените изображения. Когато прехвърлянето приключи, “Picture Motion Browser” стартира. Извеждат се миниатюрни изображения на прехвърлените изображения. 2 Преглед на изображенията във “Viewed folders”, подредени по дата на записа. 1 Щракнете върху [Calendar]. Извеждат се годините, в които за записвани изображенията. 2 Щракнете върху годината. Извеждат се изображенията, записани през тази година, подредени по дата на записа. 3 За да изведете изображенията по месец, щракнете върху желания месец. Миниатюрни изображения на снимките, записани през този месец, се извеждат. 4 За да изведете изображенията по време, щракнете върху желаната дата. Миниатюрни изображения на снимките, записани на тази дата, се извеждат, подредени по час на записа. Екран с дисплей за годината 1 2 3 Екран с дисплей за месеца • Папката “My Pictures” се задава като папка по подразбиране във “Viewed folders”. • Можете да щракнете два пъти върху миниатюрното изображение, за да изведете самата снимка. 4 116

Екран с дисплей за часа Извеждане на изображения на цял екран За да изведете изреждане на кадри на цял екран, щракнете върху бутона . • За да изведете изображенията от определена година или месец, щракнете върху периода от лявата страна на екрана. 3 Извеждане на индивидуални изображения В екрана с дисплей за часа щракнете два пъти върху миниатюрно изображение, за да изведете самата снимка в отделен прозорец. • За да възпроизведете или въведете режим на пауза на изреждането на кадри, щракнете върху бутона в долния ляв ъгъл на екрана. • За да спрете изреждането на кадри, щракнете върху бутона в долната лява част на екрана. • Можете да редактирате изведените изображения като щракнете върху бутона на лентата със задачи. Използване на компютър 117