Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Отпечатване

Отпечатване на изображения Как да отпечатвате изображения Директно отпечатване като използвате PictBridge-съвместим принтер (стр. 123) Можете да отпечатвате изображения като свържете фотоапарата директно към PictBridge-съвместим принтер. Директно отпечатване, като използвате “Memory Stick Duo”/CF карта/ Microdrive-съвместим принтер Можете да отпечатвате изображения с “Memory Stick Duo”/ CF карта/Microdrive-съвместим принтер. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера. Отпечатване с помощта на компютър Можете да копирате изображения на компютър като използвате приложения софтуер “Picture Motion Browser” и да отпечатвате изображения. Отпечатване в магазин Можете да занесете носителя за запис, съдържащ изображения, записани с Вашия фотоапарат, в магазин за отпечатване на снимки. Можете предварително да маркирате изображенията, които желаете да бъдат отпечатани, със знак (DPOF). 122

Директно отпечатване на изображения като използвате PictBridge-съвместим принтер Дори и да нямате компютър, Вие лесно можете да отпечатвате изображения, записани с Вашия фотоапарат, като свържете фотоапарата с PictBridge-съвместим принтер. • “PictBridge” се основава на CIPA стандарта. (CIPA: Camera & Imaging Products Association - Асоциация на фото и оптични продукти) В режим на единичен екран Можете да отпечатате едно изображениe на лист хартия. Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата Подгответе фотоапарата за свързване с принтер посредством USB кабела. Бутон MENU Контролен бутон • Препоръчваме Ви да използвате променливотоков адаптер/зарядно устройство (не е приложен в комплекта), за да предотвратите изключване на захранването по средата на отпечатването. В индекс режим Можете да отпечатате няколко изображения с намален размер на лист хартия. • Възможно е функцията за индекс печат да не работи в зависимост от принтера. • Количеството изображения, които могат да бъдат отпечатани като индекс изображения, се различава в зависимост от принтера. • Не можете да отпечатвате файлове с RAW данни. 1 Натиснете MENU, за да изведете менюто. 2 Изберете [ ] (Setup) като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон (стр. 80). 3 Изберете [Transfer mode] като използвате v/V, след това натиснете B. 4 Изберете [PTP] като използвате V, след което натиснете централната част на контролния бутон. USB режимът е зададен в положение [PTP]. Отепечатване на изображение 5 Изключете фотоапарата и заредете носителя за запис, на който за записани изображенията. 123