Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Относно

Относно комплекта батерии Използвайте само комплект батерии NP-FM55H. Обърнете внимание, че NP-FM50 и NP-FM30 не могат да бъдат използвани. • Животът на батериите зависи от начина на съхранение и от работните условия за всеки комплект батерии. Зареждане на комплекта батерии Препоръчително е да зареждате комплекта батерии при околна температура между 10 и 30 градуса. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на батериите може да се окаже невъзможно. Ефективно използване на комплекта батерии • Работата на батериите се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което може да се използват батериите на студено, е по-кратко. За по-дълга безпроблемна употреба препоръчваме следното: – Сложете батериите в джоб близо до тялото, за да ги затоплите и ги заредете във фотоапарата непосредствено преди снимките. • Честата употреба на светкавицата износва по-бързо заряда на батериите. • Поддържайте резервни батерии за време, два или три пъти по-дълго от очакваното време за снимане, и правете контролни снимки преди истинските. • Не излагайте комплекта батерии на досег с вода. Комплектът батерии не е водоустойчив. • Не оставяйте комплекта батерии на крайно горещи места, като например в кола, паркирана на пряка слънчева светлина. Индикатор за времето на оставащия заряд Когато използвате фотоапарата с комплект батерии, оставащото време в минути не се извежда. Как да съхраняваме комплекта батерии Ако батериите няма да се използват дълго време, заредете напълно батериите и след това ги разредете като използвате фотоапарата преди да ги съхраните на сухо и хладно място. Изпълнявайте тези процедури веднъж в годината, за да запазите техните функции. Живот на батериите • Животът на батериите е ограничен. Капацитетът им намалява малко по малко в течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло значително, вероятна причина може да бъде изтеклият живот на батериите. Купете нови. 142

Зарядно устройство за батерии x Зарядно устройство за батерии • Не зареждайте в зарядното устройство батерии, различни от типа NP-FM, приложено към фотоапарата. Ако се опитате да зареждате друг тип батерии освен приложените, възможно е батериите да протекат, да прегреят или да експлодират, причинявайки опасност от изгаряния или други телесни повреди. • Извадете комплекта батерии от зарядното устройство. Ако оставите комплект батерии в зарядното устройство за батерии, животът на батериите намалява. • Когато лампичката CHARGE мига, това може да е индикация за грешка на батериите или за това, че са заредени батерии, различни от приложените. Уверете се, че батериите са от приложения към фотоапарата тип. Ако е така, извадете батериите и ги сменете с нови, и проверете дали зарядното устройство за батерии функционира нормално. Ако е така, вероятно е възникнала грешка в батериите. • Ако зарядното устройство за батериите се замърси, зареждането може да не бъде успешно. Почистете зарядното със сухо парче плат и др. Други 143