Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Меню за запис

Меню за запис Опции Нулирайте в положение A B C D Стр. Размер на изображението L:10M a a a z 83 Качество Добро a a a z 83 Моментално възпроизвеждане 2 сек. a a a z 84 Намаляване на смущенията Включено a a a z 85 Eye-Start AF Включено a a a z 85 Намаляване на ефекта на червените Изключено a a a z 86 очи Контрол на светкавицата ADI светкавица z a a z 86 Светкавица по подразбиране Автоматична светкавица a a a z 86 Bracket ред 0 t – t + a a a z 87 A: AUTO (стр. 31) B: Избор на сцена (стр. 32) C: Нулиране на функцията за запис (стр. 87) D: Нулиране на настройката (стр. 104) Меню за възпроизвеждане Опции Нулирайте в положение A B C D Стр. Индекс формат Браузър за файлове a a a z 90 DPOF настройка — a a a a 91 Отпечатване на датата Изключено a a a z 92 Индекс отпечатване — — — — — 92 A: AUTO (стр. 31) B: Избор на сцена (стр. 32) C: Нулиране на функцията за запис (стр. 87) D: Нулиране на настройката (стр. 104) 152

Меню Custom Опции Нулирайте в положение A B C D Стр. Настройка с приоритет AF z z a z 93 Бутон за задържане . на фокуса Задържане на фокуса a a a z 93 Бутон AEL AE задържане a a a z 93 Ctrl Dial set Скорост на затвора a a a z 94 Exp. Comp. set Ambient&Flash a a a z 95 AF илюминатор Включен a a a z 95 Заключване на затвора Изключен: няма карта a a a z 96 Заключване на затвора Включен: няма обектив a a a z 96 Настройка на AF област 0.3s дисплей a a a z 96 Дисплей на монитора Автоматичен a a a z 97 Дисплей за запис Автоматично завъртане a a a z 97 Дисплей за възпроизвеждане Автоматично завъртане a a a z 97 A: AUTO (стр. 31) B: Избор на сцена (стр. 32) C: Нулиране на функцията за запис (стр. 87) D: Нулиране на настройката (стр. 104) Други 153