Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

qf За запис:

qf За запис: Бутон +/– (експонация) (37, 65) За преглед: Бутон (намаляване) (72, 77) qg За запис: Бутон AEL (AE заключване) (39, 67) За преглед: Бутон (увеличаване) (77) qh Лампичка за достъп (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) qj Ключ (Super SteadyShot) (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) qk Капаче на CF картата (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) ql Жак VIDEO/USB (78, 108) w; Гнездо за зареждане на CF картата (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) wa Лостче за изваждане на CF картата (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 1 Гнездо за статив • Използвайте статив с дължина на винта, която е по-малка от 5.5 mm. Ще бъде невъзможно да закрепите стабилно фотоапарата към статив с по-дълъг винт и може да повредите устройството. 2 Лостче за отваряне на капачето на батериите (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 3 Лостче за заключване (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 4 Гнездо за зареждане на батериите (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 5 Капаче на батериите (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 20

Прикрепяне на раменната дръжка Този фотоапарат има две кукички, към които да прикрепите раменната дръжка. С щипката за устройството за дистанционно управление прикрепете края на ремъка откъм страната на захващане на фотоапарата. Прикрепете другия край на ремъка към другата страна на фотоапарата. Щипка за устройството за дистанционно управление Когато прекарвате ремъка през държача, придържайте върха на ремъка с пръст, както е показано по-долу, и го прекарайте през държача, така че да подсигурите ремъка. Преди работа Държач Ако държачът падне от ремъка, сложете държача отново откъм набраздената страна. Набраздена страна 21