Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

3 Когато

3 Когато скоростта на затвора и стойността на диафрагмата бъдат изведени, изберете стойност на диафрагмата или скорост на затвора, като използвате контролния диск. P S shift (настройка по подразбиране) P А shift • Когато скоростта на затвора и стойността на диафрагмата бъдат изведени, не е нужно повече да натискате бутона на затвора. • Когато скоростта на затвора и стойността на диафрагмата изчезнат няколко секунди по-късно, регулираните стойности също изчезват. • Когато светкавицата бъде извадена, Вие не можете да избирате Program Shift (дори когато завъртите контролния диск, функцията не се включва). Когато Program Shift бъде включена, отварянето на светкавицата отменя функцията. Запис в режим на приоритетно използване на диафрагмата P A S M Можете да регулирате количеството светлина, което преминава през обектива. Ако отворите диафрагмата (по-малък номер F), количеството светлина през обектива се увеличава и фокусното разстояние се стеснява. Само основният обект е на фокус. Когато диафрагмата се затвори (поголям номер F), количеството светлина намалява и фокусното разстояние се увеличава. Цялото изображение се изостря. В зависимост от осветеността на обекта скоростта на затвора автоматично се регулира, за да получите правилна експонация. Отворена диафрагма Затворена диафрагма Диск за избор на режим Контролен диск 34

1 Задайте диска за избор на режим в положение А. 2 Изберете стойност на диафрагмата като използвате контролния диск. • Стойностите на диафрагмата зависят от обектива. • Стойността на диафрагмата се регулира на стъпки от 1/3 Ev. • Преди запис Вие можете да направите бърза проверка на изображението като замъгленост и дълбочина (стр. 70) • Ако не сте постигнали правилна експонация след като извършите настройките, скоростта на затвора на LCD екрана и във визьора мига, когато бутонът на затвора е натиснат надолу наполовина. Можете да записвате и в това положение, но е препоръчително да извършите нова настройка. • Когато светкавицата е отворена, светкавицата светва независимо от количеството светлина на околната среда (стр. 54). • Когато използвате светкавицата, ако затворите диафрагмата (по-голям номер F), светлината от светкавицата не достига до отдалечен обект. Препоръчително е отварянето на диафрагмата (по-малък номер F). • Ако затворите диафрагмата (по-голям номер F), количеството светлина, което преминава през обектива, се намалява и скоростта на затвора става по-малка. Препоръчително е да използвате статив. Използване на функциите за снимане z Техники на снимане Дълбочината е в обхвата на фокусното разстояние. Отварянето на диафрагмата придава по-малка дълбочина на изображението (фокусното разстояние е по-малко), а затварянето на диафрагмата придава по-голяма дълбочина на изображението (фокусното разстояние е по-голямо). Отворете диафрагмата Обектът е с остър фокус, а фонът е замъглен. Затворете диафрагмата Близки и далечни обекти в широк обхват са на фокус. Регулирайте диафрагмата, така че да отговаря на Вашите нужди или да фокусира върху определена част от изображението или върху цялото изображение. 35